Τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων οκτώ μηνών παρουσίασαν οι καταθέσεις

Τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων οκτώ μηνών παρουσίασαν οι καταθέσεις

 


 

 


 

Τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων οκτώ μηνών παρουσίασαν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα τον Ιούνιο του 2017, οι οποίες υποχώρησαν κατά €433 εκατομμύρια, λόγω μείωσης των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το σύνολο των καταθέσεων (χωρίς συναλλαγματικές ισοτιμίες) διαμορφώθηκε στα €48,5 δισεκατομμύρια ευρώ από €49,1 δις τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016, οι καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση 4,2% σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 5,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού, οι οποίες υποχώρησαν κατά €252 εκατ. Οι καταθέσεις κατοίκων εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά €114 εκατ., ενώ οι καταθέσεις κατοίκων ΕΕ μειώθηκαν κατά €67 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν στα €54,3 δις παρουσιάζοντας καθαρή μείωση €43,3 εκατ., που αποτελεί τη μικρότερη μείωση για φέτος.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής (σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016) έφθασε στο -0,7%, σε σύγκριση με -1,6% το Μάιο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2017 ανήλθε στα €54,3 δις σε σύγκριση με €54,1 δις τον προηγούμενο μήνα.

Τα δάνεια των κατοίκων εσωτερικού παρουσίασαν μείωση €122 εκατ., ενώ τα δάνεια κατοίκων κρατών εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά €28,4 εκατ. Ωστόσο η μείωση αντισταθμίστηκε από την αύξηση του υπολοίπου των δανείων κατοίκων ΕΕ τα οποία αυξήθηκαν κατά €107 εκατ.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα