Τη νέα στρατηγική για τα πλαστικά στην ΕΕ παρουσίασε η Κομισιόν

Τη νέα στρατηγική για τα πλαστικά στην ΕΕ παρουσίασε η Κομισιόν

 


Την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στην ΕΕ, υιοθέτησε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων που συνεδρίασε στο Στρασβούργο, και η οποία προβλέπει τερματισμό των απορρίψεων πλαστικών στη θάλασσα, περιορισμό των πλαστικών αποβλήτων, κίνητρα για επιχειρήσεις που θα ασχοληθούν με την ανακύκλωση και χρηματοδότηση για τη δημιουργία καινοτόμων πιο φιλικών στο περιβάλλον πλαστικών στο μέλλον.

Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, όλες οι πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ θα είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030, η κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης θα μειωθεί και η εσκεμμένη χρήση μικροπλαστικών θα περιοριστεί.

Συγκεκριμένα, το Κολέγιο ενέκρινε τέσσερις άξονες που αναλυτικά αφορούν τα εξής:

  • Το πώς θα γίνει κερδοφόρα η ανακύκλωση για τις επιχειρήσεις: Θα αναπτυχθούν νέοι κανόνες συσκευασίας για τη βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην αγορά και για την αύξηση της ζήτησης ανακυκλωμένου πλαστικού περιεχομένου. Κατά την Κομισιόν, με τη συλλογή περισσότερων πλαστικών, θα πρέπει να δημιουργηθούν βελτιωμένες και κλιμακωτές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, παράλληλα με ένα καλύτερο και τυποποιημένο σύστημα χωριστής συλλογής και διαλογής αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα εξοικονομήσει περίπου εκατό ευρώ ανά συλλεγόμενο τόνο. Θα προσφέρει επίσης μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική βιομηχανία πλαστικών.

  • Το πώς θα επιτευχθεί ο ο περιορισμός των πλαστικών αποβλήτων: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης πλαστικών σάκων σε πολλά κράτη μέλη. Τα νέα σχέδια θα στραφούν τώρα σε άλλα πλαστικά και αλιευτικά εργαλεία μιας χρήσης, στηρίζοντας τις εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και καθορίζοντας το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ που θα προταθούν το 2018 βάσει διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποδεικτικών στοιχείων. Η Κομισιόν θα λάβει επίσης μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης των μικροπλαστικών στα προϊόντα και θα διορθώσει τις ετικέτες για τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά.

  • Το πώς θα σταματήσουν οι απορρίψεις στη θάλασσα: Νέοι κανόνες σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής θα αντιμετωπίσουν τα θαλάσσια απορρίμματα, με μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγονται σε πλοία ή θα συγκεντρώνονται στη θάλασσα δεν θα μείνουν εκεί, αλλά θα επιστρέψουν στη στεριά και θα διαχειριστούν επαρκώς. Περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους λιμένες, τα πλοία και τις αρμόδιες αρχές.

  • Το πώς θα δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και καινοτομία: η Κομισιόν θα παρέχει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο πώς να ελαχιστοποιήσουν τα πλαστικά απόβλητα “στην πηγή”. Η στήριξη της καινοτομίας θα κλιμακωθεί, με επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και πιο ανακυκλώσιμων πλαστικών υλικών, καθιστώντας αποτελεσματικότερες τις διαδικασίες ανακύκλωσης και τον εντοπισμό και την αφαίρεση επικίνδυνων ουσιών και ρύπων από ανακυκλωμένα πλαστικά.

Η νέα στρατηγική ως σύνολο θα προστατεύσει το περιβάλλον από τη πλαστική ρύπανση, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη και την καινοτομία, μετατρέποντας μια πρόκληση σε μια θετική ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης.

Κατά την Κομισιόν μέσω της στρατηγικής θα δημιουργηθούν ταυτόχρονα νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

“Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης πλαστικών, μέχρι το 2050 θα υπάρξουν περισσότερα πλαστικά από ψάρια στους ωκεανούς μας. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης περισσότερων”, σημείωσε ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμμερμανς.

Ο αντιπρόεδρος Κατάινεν, υπεύθυνος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, συμπλήρωσε πως με την πλαστική στρατηγική “θέτουμε τα θεμέλια μιας νέας κυκλικής οικονομίας πλαστικών και οδηγούμε τις επενδύσεις προς αυτήν, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, που αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να αναπτύξει παγκόσμια ηγετική θέση στη νέα τεχνολογία και υλικά”.

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποβλήτων, αλλά λιγότερα από 30% συλλέγονται για ανακύκλωση. Σε όλο τον κόσμο, τα πλαστικά αποτελούν το 85% των απορριμμάτων στις ακτές και τα πλαστικά φτάνουν στους πνεύμονες και τα τραπέζια των πολιτών, στον αέρα, το νερό και τα τρόφιμα, ενώ έχουν άγνωστο αντίκτυπο στην υγεία τους.

Πηγή: KYΠΕ –  Το ρεπορτάζ εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Rethink Reduce-Reuse-Recycle, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ (Κωδικός έργου: LIFE13 INF/CY/000910). Ανάδοχος Φορέας: ΡΙΚ. Εταίροι: GreenDot Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΥΠΕ και Fost Plus Βελγίου.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις
Tags: recycle

Σχετικά με τον Συγγραφέα