Τον Οκτώβριο η απονομή του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας 2017

Τον Οκτώβριο η απονομή του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας 2017

 


 

Πολλά τα οφέλη με την ίδρυση Υφυπουργείου Ναυτιλίας

 

Το «Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας 2017» θα απονεμηθεί φέτος την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017, κατά την τελετή έναρξης του Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας περιλαμβάνει: α) Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας ή β) Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Το «Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας» θα απονέμεται σε φυσικά πρόσωπα και το «Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας» σε νομικά πρόσωπα, κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους του Προέδρου.

Για την επιλογή των κατάλληλων προσώπων για το «Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας 2017» συστάθηκε, από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Πρόεδρο

Χάρη Θράσου

Μέλη

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

  • Ελένη Γερεουδάκη
  • Αφροδίτη Κουφτερού

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

  • Ιωάννη Ευστρατίου
  • Αντώνη Μαδέλλα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

  • Θέμη Παπαδόπουλο
  • Θωμά Καζάκο

Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών

  • Χρίστο Χρυσάνθου
  • Μιχάλη Φιλίππου

Η Επιτροπή Επιλογής έχει αποφασίσει όπως φέτος απονεμηθεί το: «Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας»

Οι υποψηφιότητες για το Βραβείο θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Επιλογής μέσω του Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, στο καθορισμένο έντυπο, το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2017.

Το έντυπο υποβολής αίτησης, τα κριτήρια και οι κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας: www.shipping.gov.cy

 

Προσδοκίες ανάπτυξης οικονομίας με Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Εν τω μεταξύ με ανακοίνωση του το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει την έγκριση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ομόφωνα, του σχετικού Νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πιστεύοντας ότι η καινοτόμα αυτή θεσμική δομή, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας και κατ’ επέκταση, της οικονομίας.

Σε ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η γρήγορη έγκριση του Νομοσχεδίου για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον πολύ παραγωγικό αυτό κλάδο της οικονομίας.  Μία τέτοια ομόθυμη πολιτειακή στήριξη θα λειτουργήσει επίσης, σημειώνεται, ως πειστικός μοχλός έλξης επιπρόσθετων ποιοτικών πλοιοκτητών και ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο, με αλυσιδωτή θετική επίδραση στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση άλλων οικονομικών κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Εκφράζοντας τέλος την προσδοκία ότι σύντομα θα εγκριθούν και τα αντίστοιχα Νομοσχέδια για τα Υφυπουργεία Ανάπτυξης/Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργήσουν με μία καινοτόμα ευελιξία σε σχέση με την ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία, σημειώνεται, αναμένεται επίσης να επιτρέψει στους σημαντικούς αυτούς κλάδους, και ειδικά στη ναυτιλιακή βιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται και ανταγωνίζεται καθημερινώς σε παγκόσμια βάση, να υλοποιήσουν στρατηγικές ανάπτυξης που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα