Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού

 

Απονεμήθηκε στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού, στις 5 Ιουλίου 2019, το Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, για την εφαρμογή της πρακτικής «Ακαδημία Ταλέντων». Τα Βραβεία διοργανώθηκαν από το Κυπριακό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Η τελετή απονομής έγινε μετά την ολοκλήρωση του 12ου Συνεδρίου Κοινωνικής Ευθύνης, στο Hilton Park Λευκωσίας. Η πρακτική «Ακαδημίας Ταλέντων» της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις/ Οργανισμοί, σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή.

Το βραβείο παρέλαβε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τσιμεντοποιίας, Ανδρέας Ανδρέου, από τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε πως η πρακτική για την οποία βραβεύθηκε η Εταιρεία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη των νέων, που αποτελούν το μέλλον του τόπου. Τόνισε επίσης πως μέσα από το βραβείο προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία και η επιχειρηματική ηθική της Εταιρείας.

Έχοντας εντάξει τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα στη στρατηγική της, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού αναλαμβάνει τολμηρά και μεταρρυθμιστικά βήματα προς μια σταθερά βελτιωτική πορεία. Απώτερος στόχος, να είναι μια επιτυχημένη εταιρεία με αυξανόμενη αξία, λειτουργώντας σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και με σεβασμό στον άνθρωπο.