Υπέρβαση €54.000 στα υπηρεσιακά ταξίδια λειτουργών του ΥΠΟΙΚ

Υπέρβαση €54.000 στα υπηρεσιακά ταξίδια λειτουργών του ΥΠΟΙΚ

 


Δαπάνη που ξεπερνά κατά 54 χιλιάδες ευρώ του εγκεκριμένου κονδυλίου για τις τιμές διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών των λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για το 2016.

Στην Ειδική ΄Έκθεση με θέμα “Έλεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016”, που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, σημειώνεται ότι, ενώ στον αρχικό Προϋπολογισμό για το 2016, η πρόνοια για το συγκεκριμένο κονδύλι ανερχόταν σε €139.500 και με συμπληρωματικές πιστώσεις ανήλθε σε €169.500, η πραγματική δαπάνη ανήλθε σε €223.589 ξεπερνώντας έτσι το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού κατά €54.089.

Η Υπηρεσία αναφέρει επίσης πως στο Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για ζήτηση προσφορών για αεροπορικά εισιτήρια από ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά κατά κανόνα ο κάθε λειτουργός διευθετεί τα αεροπορικά εισιτήρια για τα υπηρεσιακά του ταξίδια είτε μέσω διαδικτύου και προσθέτει πως η αγορά εισιτηρίων από το διαδίκτυο καθιστά αδύνατη τη σύγκριση τιμών από το Λογιστήριο, αφού το διαδίκτυο δεν παρέχει πρόσβαση σε προηγούμενες τιμές, οι οποίες συνεχώς αλλάζουν.

Αναφορικά με τις τιμές διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών εκ των προτέρων μέσω υπηρεσιακών σημειωμάτων, χωρίς όμως να υπάρχει αναφορά για το ύψος του επιπρόσθετου κόστους, μετά από σχετικό αίτημα του λειτουργού που θα ταξιδέψει, τα πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης, τα οποία ξεπερνούν το ανώτατο όριο του εγκεκριμένου επιδόματος για τη χώρα/πόλη προορισμού, με τη δικαιολογία είτε ότι ήταν τα φθηνότερα που μπορούσαν να βρεθούν είτε ότι τα ξενοδοχεία ήταν καθορισμένα από τους διοργανωτές.

Όπως διαπιστώθηκε, ούτε στα εντάλματα πληρωμής ούτε και στα σημειώματα προς τον Γενικό Διευθυντή επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα ξενοδοχεία ήταν προκαθορισμένα και ποια ήταν αυτά.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους οργάνωσε non-deal road-show, με σκοπό να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με επενδυτές, κατά την περίοδο 9-12 Δεκεμβρίου 2014, σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη με τη δαπάνη να ανέρχεται σε €7,991 και να καταβάλλεται στις 11.4.2016. Σύμφωνα με την Έκθεση στο εν λόγω υπηρεσιακό ταξίδι έλαβαν μέρος τρεις λειτουργοί, χωρίς ωστόσο να είχε εξασφαλιστεί η γραπτή έγκριση του Υπουργού για τη μετάβαση των τριών λειτουργών στο εξωτερικό.

Επίσης, στις 5–6 Οκτωβρίου 2016, 7–10 Οκτωβρίου 2016 και 10–11 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ταξίδι Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού στην Ουάσιγκτον σχετικά με τρεις διαφορετικές συναντήσεις. Όπως παρατηρήθηκε, αναφέρει η Υπηρεσία, η διαμονή του εν λόγω λειτουργού κατά τις 4-5 Οκτωβρίου 2016 δεν υποστηριζόταν από τιμολόγιο ή απόδειξη είσπραξης, αλλά από αντίγραφο της κράτησης του από το διαδίκτυο.

Η Εκλεκτική Υπηρεσία συστήνει στην Έκθεση όπως γίνουν προσπάθειες περιορισμού των περιπτώσεων, όπου εγκρίνονται επιδόματα διανυκτέρευσης πέραν του μέγιστου επιδόματος ανά περίπτωση, με σκοπό τη μείωση του κόστους μόνο στις περιπτώσεις που είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο με την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων.

Επίσης, συστήνει όπως για αεροπορικά εισιτήρια για μακρινούς προορισμούς, όπου αναμένεται το κόστος να ξεπεράσει τις €5.000, να πρέπει να ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον τρία ταξιδιωτικά γραφεία.

Επίσης, συστήνει όπως για την καταβολή του επιδόματος διανυκτέρευσης να προσκομίζονται στο λογιστήριο του Υπουργείου τα αποδεικτικά στοιχεία που καθορίζονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αντίθετη περίπτωση να καταβάλλεται το 30% του ανώτατου ορίου του επιδόματος διανυκτέρευσης, όπως προβλέπεται στην εν λόγω εγκύκλιο.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα