ΥΠΕΣ: Προτεραιότητα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα και πράξεις

ΥΠΕΣ: Προτεραιότητα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα και πράξεις


 


Η Κυβέρνηση για πρώτη φορά έχει θέσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως προτεραιότητα και κεντρικό μέρος της πολιτικής της με συγκεκριμένα μέτρα και πράξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, χαιρετίζοντας παράλληλα την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εσθονικής Προεδρίας για την πρώτη ηλεκτρονική υπογραφή νομοθετικής πράξης της ΕΕ.

«Ως Κυβέρνηση έχουμε κάνει σοβαρά και υπεύθυνα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αυτή καθώς καταρτίστηκε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο εναρμονίζει την Κύπρο με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό  και το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής από τον Απρίλιο του 2017», αναφέρεται.

Το Κυβερνητικό Νομοσχέδιο, συμπληρώνει η ανακοίνωση, προχωρά και ένα βήμα πιο μπροστά, αφού συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετες πρόνοιες όπου οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης (η Υπογραφή, η Σφραγίδα, η Χρονοσφραγίδα) να μπορούν να προσάγονται ως αποδεικτικά τεκμήρια σε ποινικές και αστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο στις διαδικασίες ενώπιον Διοικητικών Οργάνων.

Παράλληλα, προστίθεται, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Εσθονούς εμπειρογνώμονες ολοκλήρωσε τη μελέτη για αγορά πιστοποιητικών η-Ταυτοποίησης και η-Υπογραφών για τους πολίτες και ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης για μια ολιστική προσέγγιση, για την χρήση των πιστοποιητικών αυτών (Μάιος 2017). Στην παρούσα φάση γίνεται επεξεργασία των εγγράφων του διαγωνισμού για την αγορά πιστοποιητικών η-Υπογραφών και η-Ταυτοποίησης.

«Η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της Κύπρου να περάσει στη ψηφιακή εποχή θα αποτελέσει η υπερψήφιση του Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως αυτό έχει προταθεί από την Κυβέρνηση, με έναν από τους κύριους πυλώνες δράσεις του, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα