Υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΕ οι προεδρικές εκλογές

Υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΕ οι προεδρικές εκλογές

 


 


Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πρόκειται να επιβλέψει τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο και προς το σκοπό αυτό θέλει να εργοδοτήσει επιτόπιο προσωπικό για τις ανάγκες του.

Σε ανακοίνωση του ΟΑΣΕ που εστάλη μέσω του ΓΤΠ αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν από τις 17 του Γενάρη ως και την πρώτη Κυριακή των εκλογών στις 28 του Γενάρη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΟΑΣΕ επιβλέπει εκλογικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες μέλη του για να είναι σε θέση να παρατηρεί αν συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εργοδότησης βρίσκονται σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα: http://www.osce.org/odihr/elections/335351

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα