«Ύστατο χαίρε» στην κυπριακή λίρα – Η ιστορία της και η αντικατάσταση της με το ευρώ

«Ύστατο χαίρε» στην κυπριακή λίρα – Η ιστορία της και η αντικατάσταση της με το ευρώ

 


Η κυπριακή λίρα γίνεται πλέον παρελθόν. Ήδη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προειδοποίησε το κοινό ότι σύμφωνα με τον περί της Υιοθέτησης του ευρώ Νόμο (Ν33Ι/2007), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, η περίοδος για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων κυπριακής λίρας σε τραπεζογραμμάτια ευρώ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Ουσιαστικά, όσοι έχετε λίρες, αν δεν τις καταθέσετε στα τραπεζικά ιδρύματα έγκαιρα, τότε θα παραμείνουν ενθύμια και δεν θα έχουν καμία αξία.

Τα τραπεζογραμμάτια που ανταλλάσσονται παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ονομαστική αξία Χρονολογίες έκδοσης
£20 1992-2004
£10 1977-2005
£5 1979-2003
£1 1979-2004
500 μιλς 1982
50 cent 1983-1989

Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω τραπεζογραμμάτια ανταλλάσσονται σε μετρητά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση (δωρεάν), αφού πρώτα τύχουν του νενομισμένου ελέγχου και δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι τα παρουσιάζουν προσωπικά στο ταμείο της ΚΤΚ.

Τα τραπεζογραμμάτια μπορεί, επίσης, να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο, επί ιδίω κινδύνω, στην ΚΤΚ, στην πιο κάτω διεύθυνση: Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, Κύπρος

Στην περίπτωση αυτή η ανταλλαγή γίνεται πάντοτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Τυχόν χρεώσεις αφορούν μόνο τα απευθείας έξοδα διενέργειας εμβασμάτων. Για να γίνει έμβασμα, ο αποστολέας πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Όνομα τράπεζας δικαιούχου
  • SWIFT code της τράπεζας
  • Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού (ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του αποστολέα)
  • Αριθμός IBAN του λογαριασμού
  • Τηλέφωνο δικαιούχου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση δικαιούχου (όπου υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚΤΚ μέσω:

  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  [email protected]
  • τηλεομοιότυπου:                     +357 22714930
  • τηλεφώνου:                             +357 22714191, +357 22714152

 

Η κυπριακή λίρα και η ιστορία της

Η κυπριακή λίρα, που παραχώρησε από τα μεσάνυχτα επίσημα τη θέση της στο ευρώ, είχε εισαχθεί από τους Βρετανούς, μετά την κατάληψη της Κύπρου το 1878. Αρχικά χωρίστηκε σε είκοσι σελίνια ή εκατόν ογδόντα γρόσια.

Το 1955 οι Βρετανοί άλλαξαν το νομισματικό σύστημα, οπότε καταργήθηκαν τα σελίνια και τα γρόσια και η κυπριακή λίρα χωρίστηκε σε χίλια μιλς. Το ίδιο σύστημα διατηρήθηκε το 1960 μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Νέος σταθμός στην πορεία της κυπριακής λίρας ήταν ο χωρισμός της σε εκατόν σέντ το 1983.

Στις 19 Ιουνίου 1992 η κυπριακή λίρα συνδέθηκε με το εκιού και την 1η Ιανουαρίου 1999 με το ευρώ. Η είσοδος της κυπριακής λίρας στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών έγινε στις δύο Μαίου του 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην ευρωζώνη.

 

Το ευρώ στη ζωή της Κύπρου

Την 1η Ιανουαρίου του 2018, άνοιξε νέο κεφάλαιοστην ιστορία της Κύπρου με την ένταξη της από τα μεσάνυχτα στην ΟΝΕ και την εισαγωγή του ευρώ ως του επίσημου νομίσματος.

Η ένταξη στην ΟΝΕ και η εισαγωγή του ευρώ γιορτάστηκε με πανηγυρική εκδήλωση στο υπουργείο Οικονομικών, κατά την οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος.

Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η πρώτη μέρα του 2008, κατά την οποία μπαίνει στη ζωή των Κυπρίων το ευρώ ως το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σηματοδοτεί, όχι μόνο το ξεκίνημα ενός καινούργιου χρόνου, αλλά και την αφετηρία μιας καινούργιας, ελπιδοφόρας εποχής για την Κύπρο.

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα