Ζ. Αιμιλιανίδου: Στο επίκεντρο των πολιτικών μας η ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Ζ. Αιμιλιανίδου: Στο επίκεντρο των πολιτικών μας η ανθρωποκεντρική προσέγγιση

 


Άμεσος μας στόχος η απλοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών στο σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του εργαζόμενου

 

Της Νικολέττας Λιβέρα

 

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος είναι εφικτός ο στόχος της κυβέρνησης για επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή με ανεργία κάτω του 5%, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ευρωκέρδος η Ζέτα Αιμιλιανίδου αναφέρεται στις μεγάλες οργανωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νευραλγικό υπουργείο, με ζητούμενο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. «Στο επίκεντρο των πολιτικών μας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που θεωρούμε ότι πρέπει να διέπει όλες τις αλληλεπιδράσεις του Υπουργείου με τους πολίτες» τονίζει.

 

Η οικονομική κρίση άφησε το αποτύπωμά της σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και άσκησε φοβερή πίεση στην αγορά εργασίας. Σε ποιούς τομείς έχει παρατηρηθεί η μεγαλύτερη βελτίωση ως προς τη μείωση της ανεργίας και ποιοί τομείς εξακολουθούν να δέχονται πίεση;

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε στο 7,4% σε σχέση με 10,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2017, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο Σεπτέμβριος  2018 είναι ο 53οςσυνεχής μήνας στον οποίο η ανεργία μειώνεται σε σύγκριση με την ανεργία πριν από 12 μήνες και στόχος μας είναι η συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Η σημαντική μείωση της ανεργίας οφείλεται κυρίως στην επάνοδο της οικονομίας στην ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην υλοποίηση συγκεκριμένων και στοχευμένων πολιτικών και δράσεων από το 2013 μέχρι σήμερα, αρχικά για την συγκράτηση της ανεργίας και στη συνέχεια για τη συνεχή μείωση της. Για το σκοπό αυτό αντλήθηκαν πέραν των €120 εκ. ευρώ από Ευρωπαϊκά Ταμεία για τη χρηματοδότηση δεκάδων στοχευμένων Σχεδίων για τη στήριξη της απασχόλησης, την επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Τέτοια προγράμματα συνεχίζουμε να υλοποιούμε και σήμερα, προσαρμόζοντας πάντα τη στόχευση του κάθε προγράμματος που προκηρύσσουμε ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Πρέπει να αναφέρω ότι από το Νοέμβριο 2013 μέχρι και σήμερα, ως Υπουργείο παρακολουθούμε σε συστηματική και αναλυτική βάση τη δημιουργία και απώλεια θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τόσο ανά κλάδο αλλά και ανά επάγγελμα, ώστε οι πολιτικές που εφαρμόζουμε να είναι προσαρμοσμένες στα πραγματικά δεδομένα που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Βάσει των στοιχείων που αναλύονται σε μηνιαία βάση, μπορώ να σας πω ότι δημιουργούνται συνεχώς χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, στην επισιτιστική βιομηχανία, στις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο αλλά και σε άλλους κλάδους.

Πότε πιστεύετε ότι το ποσοστό της ανεργίας θα επιστρέψει στην προ κρίσης εποχής ή είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το αναμένουμε;

Ο στόχος που έχουμε θέσει ως Κυβέρνηση είναι η επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή με ανεργία κάτω του 5% και θεωρούμε ότι είναι ένας εφικτός στόχος εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα με τη σημαντική μείωση της ανεργίας σε επίπεδα κάτω από το μέσο όρο της ανεργίας στην Ευρωζώνη επιβεβαιώνουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τόσο από πλευράς θεσμικού πλαισίου αλλά επίσης και με έμψυχο δυναμικό καθώς και τα απαραίτητα λογισμικά συστήματα. Με κονδύλια που αντλήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους έχουμε προσλάβει 30 εξειδικευμένους σύμβουλους απασχόλησης για την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση ανέργων και την στοχευμένη τοποθέτηση τους σε εργασία ανάλογα με τα προσόντα και τις δεξιότητες τους, και οι λειτουργοί αυτοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί και αναλάβει καθήκοντα. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας, μέσω της οποίας οι εργοδότες θα μπορούν με αμεσότητα να αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό βάσει των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των εγγεγραμμένων ανέργων, αφού δίδεται πλέον αυτή η δυνατότητα. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο συνεχίζει την προκήρυξη πετυχημένων Σχεδίων και Έργων για την επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης, στηρίζοντας τόσο τους άνεργους και τις επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και τους εργαζόμενους αλλά και ανέργους για κατάρτιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Καθώς οι συνθήκες στην αγορά εργασίας βελτιώνονται συνεχώς, έχουμε πλέον θέσει στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης την ουσιαστική διασύνδεση της παροχής επιδομάτων με την επανένταξη των ικανών προς εργασία δικαιούχων στην εργασία.

Σαν αποτέλεσμα της κρίσης οι εργασιακές σχέσεις έχουν δεχτεί καίριο πλήγμα και σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Συλλογικές συμβάσεις έχουν καταργηθεί, δικαιώματα παραβιάζονται. Έχει εικόνα το υπουργείο σας γι᾽αυτό το ζήτημα και πώς το αντιμετωπίζει;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων και ο αποδεδειγμένα πετυχημένος θεσμός της τριμερούς Συνεργασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος εργασιακών σχέσεων, το οποίο βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και στην αγαστή συνεργασία μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων. Ο Κώδικας είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και την εξέλιξη της οικονομίας μας, αρνητικές και θετικές, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσων αλλαγών οι οποίες μέσω της συναίνεσης αποκτούν ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Επίσης, στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές της ελευθερίας του λόγου και της τριμερούς συνεργασίας και έτσι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω τους αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις οικονομικές συνθήκες του κράτους και των επιχειρήσεων αλλά και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Στον βαθμό λοιπόν που η προσπάθεια για αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες υγιούς ανάπτυξης στέφθηκε με επιτυχία, αυτό ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που από κοινού έχουμε καταβάλει σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Μέσω αυτού του κοινωνικού διαλόγου και της υπεύθυνης στάσης όλων, έγινε κατορθωτό να διασφαλιστεί το ύψος του κατώτατου μισθού ως ένα σημαντικό εργασιακό κεκτημένο, ενώ παράλληλα, έχουμε όλοι προωθήσει και υποστηρίξει επίμονα και συστηματικά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, μέσω συμφωνιών εργοδοτών-εργαζομένων στους κύριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και ως αποτέλεσμα έχουν ανανεωθεί τα προηγούμενα χρόνια οι συλλογικές συμβάσεις σε όλους τους κύριους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, έγινε κατορθωτή τα τελευταία δύο χρόνια η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για σταδιακή επαναφορά ωφελημάτων σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία  έχουν μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και τρανταχτό παράδειγμα συναινετικών λύσεων είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων για συνέχιση καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και θεωρώ ότι αυτή η στάση χρειάζεται να συνεχιστεί.

H εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από το 2014 έχει βελτιώσει τις δυνατότητες του Κράτους στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Πού εντοπίζονται περισσότερο αυτές οι προκλήσεις;

Η συνολική μεταρρύθμιση της πολιτικής Κοινωνικής Πρόνοιας που υλοποιούμε από το 2014, έχει ως στόχο την κατοχύρωση σε κάθε άτομο και οικογένεια ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης, στη βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, την περιουσία, τη σύνθεση της οικογένειας και τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες. Ακρογωνιαίο λίθο της νέας πολιτικής πρόνοιας αποτελεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι του οποίου είναι όλοι όσων τα εισοδήματα, παρά τις δικές τους προσπάθειες, δεν επαρκούν για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών της οικογένειας τους, ανεξαρτήτως εάν τα εισοδήματα προέρχονται από την εργασία ή αν είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι ή αυτοεργοδοτούμενοι.Το κοινωνικό δίχτυ προστασίας καλύπτει εξίσου όλους όσους δεν έχουν κανένα εισόδημα αλλά και όσους δεν κερδίζουν ικανοποιητικό εισόδημα από την εργασία τους για την αξιοπρεπή τους διαβίωση καιμε την επιτυχή εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Ιούλιο 2014, έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δυνατότητες του Κράτους καθόσον αφορά στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το γεγονός αυτό καταγράφεται και στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται, αφού από το 2015 και έπειτα έχει αντιστραφεί η ανοδική πορεία των δεικτών που σχετίζονται με την φτώχεια, ιδιαίτερα δε το ποσοστό των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ποσοστό που για το 2017 είχε μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 2008.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός του Ε.Ε.Ε. στηρίχθηκε σε μετρήσιμους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης του αποτελέσματος. Αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αποτελεί επίσης η αξιολόγηση των επιπτώσεων πάνω στη φτώχεια, την κατανομή των εισοδημάτων και στα κίνητρα για εργασία και προς τούτο έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Κύπρο.

Καθώς οι συνθήκες στην αγορά εργασίας βελτιώνονται συνεχώς, έχουμε πλέον θέσει στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης την ουσιαστική διασύνδεση της παροχής επιδομάτων με την επανένταξη των ικανών προς εργασία δικαιούχων στην εργασία, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στα επιδόματα για χρόνια, κάτω από το προηγούμενο σύστημα του Δημοσίου Βοηθήματος. Κεντρική πολιτική που εφαρμόζουμε είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι η επιδότηση της ανεργίας. Παράλληλα, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες οι οποίοι χρειάζονται τη στήριξη του Κράτους και για το σκοπό αυτό προχωρούμε το επόμενο διάστημα με την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την ετοιμασία ενιαίας νομοθεσίας για τις παροχές και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Μια από τις στοχεύσεις του ΕΕΕ ήταν το νοικοκύρεμα των παροχών και ο περιορισμός της σπατάλης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από το 2014 είναι η δημιουργία για πρώτη φορά του Μητρώου Κοινωνικών Παροχών, μέσω του οποίου τα κριτήρια που τίθενται στις σχετικές νομοθεσίες για να καταστεί κάποιος δικαιούχος, πραγματικά ελέγχονται μέσω άμεσης πληροφόρησης από όλες τις άλλες υπηρεσίες του Κράτους αλλά και τις τράπεζες, καθώς και με άλλους τρόπους. Με αυτό τον τρόπο, το Κράτος είναι σε θέση να γνωρίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για να στηριχθούν ουσιαστικά οι συμπολίτες μας που χρειάζονται αυτή τη στήριξη. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί όλοι οι λήπτες επιδομάτων και σε χιλιάδες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα αυτά δεν ήταν ποτέ δικαιούχοι των επιδομάτων που για χρόνια λάμβαναν. Ως παράδειγμα αναφέρω ότι από τους 23.000 λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, περίπου 6.000 δεν πληρούσαν τα κριτήρια λόγω εισοδημάτων και καταθέσεων ενώ ακόμη 1.500 περίπου δεν δέχθηκαν να υποβάλουν αίτηση για έλεγχο των δεδομένων τους και η παροχή επιδόματος τερματίστηκε. Παρόμοια ήταν η εικόνα και σε σχέση με άλλα επιδόματα. Πρέπει να αναφερθεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι προϋπολογισμοί των σχετικών επιδομάτων όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν σταδιακά, στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης και της εισαγωγής νέων μέτρων και πολιτικών υπέρ των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έγινε κατορθωτό να παρασχεθεί στήριξη για πρώτη φορά σε χιλιάδες πολίτες και οικογένειες που πραγματικά είχαν ανάγκη τη στήριξη αυτή, αλλά και να ενισχυθεί το πλέγμα επιδομάτων και υπηρεσιών για πραγματικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα, περίπου 12.000 οικογένειες που δεν λάμβαναν Δημόσιο Βοήθημα μέχρι το 2014, στηρίχθηκαν από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ το επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους αυξήθηκε περί τα 12% για τους πραγματικούς δικαιούχους, έγινε κατορθωτό να παρασχεθεί Χριστουγεννιάτικο δώρο για πρώτη φορά καθώς και άλλες νέες παροχές και υπηρεσίες.

Ποιά θεωρείτε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο σας;

Προτεραιότητα των πολιτικών που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η πλήρης ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η επανένταξη των ικανών προς εργασία ληπτών κοινωνικών  παροχών στην αγορά εργασίας και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι λοιπόν σημαντικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υπουργείο και έχουν τεθεί οι στόχοι με τρόπο που το Υπουργείο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. Στο επίκεντρο των πολιτικών μας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που θεωρούμε ότι πρέπει να διέπει όλες τις αλληλεπιδράσεις του Υπουργείου με τους πολίτες και προς τον σκοπό αυτό συνεχίζουμε με την υλοποίηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης του Υπουργείου, με βάση πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται προς εκσυγχρονισμό δομών και οργανωτικών σχημάτων, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε πολίτη και οικογένειας. Άμεσος μας στόχος είναι η απλοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών στο σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του εργαζόμενου και σε αυτό τον τομέα προχωρούμε το επόμενο διάστημα με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν επίσης περιληφθεί στον Προϋπολογισμό 2019 οι απαραίτητες διατάξεις για τη δημιουργία της οργανικής δομής και τη στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με μόνιμο προσωπικό, καθώς για το Έργο της ψηφιοποίησης, αποθήκευσης, φύλαξης και διαχείρισης του αρχειακού υλικού που συγκεντρώνεται στο Μητρώο Κοινωνικών Παροχών.Στόχος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η πλήρης αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, της δυναμικής των διασυνδέσεων μεταξύ βάσεων πληροφοριών και της απλοποίησης διαδικασιών, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων, το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερο βάρος στο συνεχή και στοχευμένο έλεγχο της αγοράς εργασίας, και προς αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση έχουν προωθηθεί ήδη πολύ σημαντικές νομοθετικές και άλλες μεταρρυθμίσεις, τόσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας αλλά και για την προστασία της νόμιμης απασχόλησης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όλα τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η στενή και συνεχής συνεργασία του Υπουργείου με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία. Πέραν των χρηματικών επιδομάτων και άλλων βοηθημάτων που παρέχονται, ανταποκρινόμαστε στο διαχρονικό κάλεσμα της κοινωνίας για ενίσχυση του πλέγματος προστασίας μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας σε κάποιο βαθμό ένα πολύ μεγάλο κενό που για δεκαετίες εντόπιζαν και αναδείκνυαν οι άμεσα επηρεαζόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σάς εμπιστεύτηκε για δεύτερη θητεία το νευραλγικό υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τι είναι εκείνο με το οποίο επιθυμείτε να ταυτιστεί το πέρασμά σας από το υπουργείο;

Θεωρώ ότι καθήκον οποιουδήποτε Υπουργού είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου του και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται ή και που επηρεάζουν την κοινωνία.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος, Φώτο: Kάτια Χριστοδούλου


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα