Ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

 


Στόχος μας η ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνούς εμβέλειας επενδυτικό κέντρο

 

Tου Νέαρχου Πετρίδη, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance Public Company Ltd

 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά  τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2013, τόσο η κυβέρνηση, όσο και αρκετοί ανεξάρτητοι φορείς και οργανισμοί ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στη διεθνή αγορά. Αναμφίβολα τα μέτρα που λήφθηκαν συνέβαλαν στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική επιδίωξη παραμένει ωστόσο η στήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας με τη  δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η αποσύνδεση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας μας από παραδοσιακούς τομείς, όπως οι υπηρεσίες και ο τουρισμός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συνέχιση της προσπάθειας για προώθηση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, αλλά και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η νεανική επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει όχημα για την αλλαγή και ανανέωση της οικονομίας, καθώς οι νέες ιδέες είναι ικανές να εμβολιάσουν την αγορά και να ταρακουνώντας τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοτίβα. Τα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας μπορούν να καταστούν ιδανικό μέσο για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο, αφού δίνουν την ευκαιρία στους νέους να ανακαλύψουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους ιδίους, αλλά και για άλλους συνομήλικούς τους. Τους παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, διοίκηση / διαχείριση έργου, τεχνικές πώλησης και επικοινωνίας, διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κ.α. Παράλληλα πολλά από αυτά τα προγράμματα προσφέρουν καθοδήγηση μέσα από την ανάπτυξη δικτύου συμβούλων και μεντόρων. Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη σταθερής και αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης και η υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους και νέες, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με τον διεθνή ανταγωνισμό να αυξάνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς και τους επενδυτές να έχουν πληθώρα επιλογών, η ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιβίωση των κυπριακών επιχειρήσεων.

Το ψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο νομικό και φορολογικό πλαίσιο και το μικρό μέγεθος της οικονομίας μας, μπορεί να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση της έρευνας και της καινοτομίας αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους σε συνθήκες πραγματικής οικονομίας. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι τίποτα λιγότερο από την καθιέρωση της Κύπρου ως ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η ανάδειξή της σε διεθνούς εμβέλειας επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα