Διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητών συσκευών

Διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητών συσκευών

 

Tης Μαριλένας Νικολάου, Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων, στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου ή οι διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, καθιστούν ευκολότερη τη ζωή μας και παρέχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες οι οποίες είναι χρονοβόρες, εάν τύχει να τις διεκπεραιώσει κάποιος σε υποκατάστημα τράπεζας.

Μια νέα σειρά προτύπων, παρέχει την κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εν λόγω τεχνολογία με σκοπό να επεκταθεί και να αναπτυχθεί, δημιουργώντας ισχυρές και ασφαλείς τραπεζικές υπηρεσίες.

Χρόνο με το χρόνο, ο αριθμός των ατόμων οι οποίοι προτιμούν το κινητό τους τηλέφωνο για να πραγματοποιήσουν μια τραπεζική συναλλαγή αυξάνεται δραματικά. Έτσι, και η τυποποίηση είναι παρούσα και σε αυτήν την απαίτηση των καιρών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) με σκοπό την ικανοποίηση της ανάγκης για εκσυγχρονισμό των τραπεζικών συναλλαγών, υποστήριξε την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα και ως εκ τούτου εκπόνησε τα εν λόγω πρότυπα τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία προς την αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο είναι «χωρίς τράπεζα», κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι συναλλαγές της μετρητοίς όμως αποτελούν μόδα μιας άλλης εποχής και οι οποίες πολλές φορές εγκυμονούν διάφορα προβλήματα.  Ωστόσο, όλο και περισσότερα άτομα, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, διαθέτουν μια κινητή συσκευή, τύπου ‘’έξυπνο τηλέφωνο’’ της οποίας η συμβατότητα της με τον χρηματοπιστωτικό κόσμο αυξάνεται καθημερινά, προσφέροντας όλο και περισσότερες υπηρεσίες και συναλλαγές.

Η δυνατότητα των κινητών συσκευών να εκτελούν συναλλαγές μεταξύ του μεγάλου αριθμού των πλατφόρμων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι εφικτή, λόγω μιας ισχυρής διασύνδεσης και αποτελεσματικής λειτουργικότητάς τους. Μια νέα σειρά διεθνών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών έχει δημοσιευτεί και αυτή είναι η σειρά του  ISO 12812: Core Banking — Mobile financial services,  η οποία ορίζει κοινούς όρους και απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Προσδιορίζει επίσης, τα τεχνικά στοιχεία και τις διασυνδέσεις τους καθώς και το ρόλο των διαφόρων μερών, ώστε όλοι να μιλάμε την ίδια γλώσσα.   Η εν λόγω σειρά προτύπων αποτελείται από 5 μέρη, καθένα από αυτά ασχολείται με διαφορετικό θεματικό πεδίο.

ISO 12812-1:2017: Core banking – Mobile financial services Part 1: General framework

ISO/TS 12812-2:2017: Core banking – Mobile financial services Part 2: Security and data protection for mobile financial services

ISO/TS 12812-3:2017: Core banking – Mobile financial services Part 3: Financial application lifecycle management

ISO/TS 12812-4:2017: Core banking – Mobile financial services Part 4: Mobile payments-to-persons

ISO/TS 12812-5:2017: Core banking – Mobile financial services Part 5: Mobile payments to businesses

Τα εν λόγω πρότυπα έχουν εκπονηθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 68 και συγκεκριμένα από την Υποεπιτροπή SC 7 η οποία ασχολείται με θέματα Core Banking.

Έχοντας υπόψη ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητά τηλέφωνα παρά τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως, η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας θα προσφέρει ασφαλείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ως στόχο την καθολική πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έως το 2020 και τα εν λόγω πρότυπα δύνανται να συμβάλουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες έχει πολλά οφέλη, επιτρέποντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τη ζωή τους και να επενδύουν επίσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία, με ταυτόχρονη ασφαλή πρόσβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ή να μελετήσουν τα πρότυπα στο Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ
Tags: banking, cyprus, cys