Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην οροφή του εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην οροφή του εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης

Με αφορμή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία δημοσιογραφική διάσκεψη την οποία οργάνωσαν ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδη και η Petrolina Holdings στους χώρους του εργοστάσιο της Carlsberg. Αντιπρόσωποι από τα Μ.Μ.Ε και εκλεκτοί προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δούν από κοντά το σύστημα και να μάθουν περισσότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τη σημασία του για την πράσινη πολιτική που εδώ και χρόνια ακολουθεί ο όμιλος Φώτος Φωτιάδης.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 91,20kWp που εγκαταστάθηκε σε συνεργασία με την Petrolina Solar Ltd, έχει σαν σκοπό την παραγωγή ηλεκρισμού με τη χρήση των φωτοβολταϊκών πλαισίων για ικανοποίηση των αναγκών του εργοστασίου σε ηλεκτρισμό. Στόχος του έργου, είναι η αξιοποίηση της διαθέσιμης οροφής χρησιμοποιώντας την άφθονη ηλιοφάνεια που διαθέτει η χώρα μας καθιστώντας την οροφή της εταιρείας σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει και έμπρακτα ο ίδιος ο Όμιλος, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεκριμένο  φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαταστάθηκε, αντιστοιχεί στο 5% της κατανάλωσης του εργοστασίου του Ομίλου στην περιοχή Λατσιών και Ιδαλίου.

Η ελάχιστη συντήρηση που χρειάζονται τα φωτοβολταϊκά συστήματα, η αθόρυβη λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους και η μηδενική ρύπανση στο περιβάλλον, τα καθιστούν τα πιο ιδανικά συστήματα μετατροπής ενέργειας. Μια περιοδική πλύση των φωτοβολταϊκών πλαισίων για αύξηση της ακτινοβολίας που απορροφούν και ένας περιοδικός έλεγχος των καλωδίων είναι η μόνη συντήρηση που χρειάζονται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου:

To φωτοβολταϊκό σύστημα, έχει συνολική ονομαστική ισχύ 91,20kWp και καταλαμβάνει επιφάνεια 850 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελείται από 380 φωτοβολταϊκά πλαίσια, συνδεδεμένα  μεταξύ τους και στερεωμένα σε σταθερές βάσεις. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια Solon, Γερμανικής προέλευσης, μονοκρυσταλλικού πυριτίου ονομαστικής ισχύος 240Wp, τροφοδοτούν έξι μετατροπείς τάσης SMA Γερμανικής προέλευσης. Οι πέντε μετατροπείς SMA έχουν ονομαστική ισχύ 17kW  και ο ένας μετατροπέας 7kW. Οι μετατροπείς μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο και είναι συνδεδεμένοι με τριφασική εγκατάσταση στο δίκτυο της A.H.K. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, οι μετατροπείς τάσης, οι βάσεις στήριξης όπως και ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιήθηκαν στο εν λόγω έργο, διαθέτουν εργοστασιακές εγγυήσεις, ικανοποιούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από Διεθνής Οργανισμούς.

Επίσης εγκαταστάθηκε σύστημα επιτήρησης του φωτοβολταϊκού συστήματος της εταιρείας SMA, το οποίο λαμβάνει και αποθηκεύει όλες τις τρέχουσες τιμές μέτρησης και δεδομένων μέσω Bluetooth και εντοπίζει σφάλματα λειτουργίας για την άμεση αντιμετώπισή τους. Ακόμη εγκαταστάθηκε μετεωρολογικός σταθμός με τον οποίο γίνονται μετρήσεις της πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και της ταχύτητας του ανέμου. Σε συνδυασμό με το σύστημα επιτήρησης διασφαλίζεται η απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος, αφού γίνεται συνεχής σύγκριση των θεωρητικών με των πραγματικών τιμών για την ισχύ της εγκατάστασης για γρήγορη αναγνώριση οποιουδήποτε σφάλματος.

Απόδοση του έργου:

Το φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 91,20kWp θα παράγει 145,920kWh για το πρώτο έτος λειτουργίας, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην ελάχιστη εκτιμούμενη ετήσια παραγόμενη ενέργεια. Για τα επόμενα 20 έτη λειτουργίας υπολογίζεται περίπου 1% μείωση στην απόδοση τον χρόνο. Σύμφωνα με την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας €0,25/kWh τα έσοδα για το πρώτο έτος λειτουργίας του συστήματος θα ανέρχονται στο ποσό των €36,480.00.