Εκλογική Καινοτομία: Μείωση της αποχής, τόνωση της απασχόλησης

Εκλογική Καινοτομία: Μείωση της αποχής, τόνωση της απασχόλησης

 

Του Νίκου Γ. Σύκα, Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

 

Με το 1/3 των ψηφοφόρων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές να μετακινούνται και το 45% στις πρόσφατες δημοτικές να απέχουν, το πολιτικό υπέδαφος μοιάζει με κινούμενη άμμο. Η κρισιμότητα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών και ο μεγαλύτερος βαθμός ευθύνης αναμένεται να οδηγήσουν σε αυξημένα ποσοστά συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι πρόεδροι τίθενται ενώπιων δύσκολων προκλήσεων: την καλπάζουσα απαξίωση της πολιτικής, τον κατακερματισμό και την πρωτοφανή ρευστότητα που χαρακτηρίζουν το πολιτικό τοπίο, τα πολλαπλά κριτήρια ψήφου, την ανάγκη για διαφοροποίηση, το φαινόμενο της κρυφής ψήφου, τη λογική της χαμένης ψήφου και την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Ας εστιάσουμε σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Πώς θα πείσουμε τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία; Πώς μπορούν οι προεκλογικές εκστρατείες να προσελκύσουν τους ανέντακτους πολίτες και να επηρεάσουν τους αναποφάσιστους ή/και μετακινούμενους ψηφοφόρους;
  2. Θα μπορούσε μια έξυπνη κίνηση στην εκλογική σκακιέρα να γείρει την πλάστιγγα;

Το σχέδιο που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο: α)Στηρίζεται στο crowdsourcing και στη συμμετοχή του πλήθους – μια μέθοδο άντλησης ιδεών από τον κόσμο και β)δίνει στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να προτείνουν λύσεις στο πιο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, την ανεργία.

Η προεκλογική αυτή δράση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας όπως είναι τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η προσωπική επαφή με τους πολίτες, τα ερωτηματολόγια κ.ά.

Σε πρώτο στάδιο, η επεξεργασία των εισηγήσεων των πολιτών μπορεί να γίνει από το εκλογικό επιτελείο. Έπειτα μια ειδική κριτική επιτροπή θα ξεχωρίσει τις καλύτερες ιδέες που θα βοηθούσαν στην καταπολέμηση της ανεργίας. Οι ιδέες αυτές θα παρουσιαστούν σε ημερίδα όπου επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τις προτάσεις που θα υλοποιήσουν, ανταμείβοντας τους πολίτες που πρότειναν τις συγκεκριμένες ιδέες.

Τα ΜΜΕ, τα διαφημιστικά γραφεία αλλά και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καθόσον αφορά στα υπαίθρια σημεία διαφήμισης που διαθέτουν, θα μπορούσαν να προσφέρουν στα εκλογικά επιτελεία μια δωρεάν πολιτική διαφήμιση για κάθε καταχώριση που θα προωθούσε μια τέτοια αναπτυξιακή πρωτοβουλία, καθώς και κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα και θα δημιουργούσαν νέες, πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο που έχω παρουσιάσει μπορεί να: α)Συνδέσει την πολιτική διαφήμιση με τη δημιουργία δημόσιας αξίας και β)δώσει ένα εκλογικό πλεονέκτημα στον υποψήφιο πρόεδρο που θα το εφάρμοζε με επιτυχία, από τη στρατηγική στην εκτέλεση.

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ
Tags: cyprus, elections