Θετική ανταπόκριση για την τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική στην ιατρική

Θετική ανταπόκριση για την τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική στην ιατρική

Αν και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της ρομποτικής στην ιατρική δεν αναμένεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο άμεσα,  ωστόσο ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αλλάζει και οι καταναλωτές είναι πιο έτοιμοι να δεχθούν τις προηγμένες αυτές τεχνολογίες. Σύμφωνα με έρευνα της PwC, η πλειοψηφία των καταναλωτών δηλώνουν πρόθυμοι να λάβουν φροντίδα μέσα από τις νέες αυτές τεχνολογίες, που έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης κάνοντάς την καλύτερη, πιο γρήγορη και πιο προσιτή σε όλους.

Τα πιο πάνω πορίσματα εξετάζονται στην έκθεση της PwC με τίτλο «What doctor? Why AI and robotics will define New Health», η οποία βασίζεται σε έρευνα με περισσότερους από 11,000 συμμετέχοντες από 12 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (55%) εξέφρασαν προθυμία να χρησιμοποιήσουν προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ρομπότ σε συνδυασμό με ΤΝ που μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε θέματα υγείας, να διενεργήσουν εξετάσεις, να προβούν σε διάγνωση και να συστήσουν θεραπεία.

Τα κυριότερα στοιχεία που προκύπτουν από τα πορίσματα της έρευνας είναι:

  • Οι καταναλωτές εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη προθυμία να αξιοποιήσουν την ΤΝ και τη ρομποτική στις περιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται καλύτερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη
  • Η ταχύτητα και η ακρίβεια της διάγνωσης καθώς και η θεραπεία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον βαθμό προθυμίας που δηλώνεται
  • Η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ευρύτερη χρήση και υιοθέτησή της. Το «ανθρώπινο άγγιγμα» παραμένει βασικό στοιχείο της εμπειρίας στην υγειονομική περίθαλψη.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι ακόμη και στον τομέα των χειρουργικών επεμβάσεων, οι συμμετέχοντες θα ήταν δεκτικοί στη διενέργεια μιας απλής χειρουργικής διαδικασίας από ένα ρομπότ αντί ενός γιατρού, σε ποσοστό που κυμαίνεται από σχεδόν 50% μέχρι και 73% του συνόλου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα πράγματα αλλάζουν άρδην όταν μιλάμε για σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αντικατάσταση γονάτου ή άρθρωσης του ισχίου, αφαίρεση όγκου ή εγχείρηση καρδιάς. Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων είναι πρόθυμοι να δεχθούν τη διενέργεια επέμβασης από ρομπότ.

Η έρευνα εξετάζει παράλληλα τους βασικούς παράγοντες που ωθούν ένα άτομο να δηλώσει προθυμία ή απροθυμία σε ό,τι αφορά τη χρήση μιας διαδικασίας ή υπηρεσίας που αφορά την υγεία. Η πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (36%) αλλά και η ταχύτητα και η ακρίβεια των διαγνώσεων (47%) ήταν οι κυριότεροι παράγοντες πίσω από την προθυμία των συμμετεχόντων ενώ στον αντίποδα, οι βασικότεροι λόγοι που προέβαλαν όσοι εξέφρασαν διστακτικότητα ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα των ρομπότ να λαμβάνουν αποφάσεις (47%) και η απουσία ανθρώπινου αγγίγματος (41%).

Επόμενα βήματα για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου:

  • Οι κυβερνήσεις καλούνται να θεσπίσουν πρότυπα ποιότητας και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να εφαρμόζονται και να είναι υποχρεωτικά σε ολόκληρο τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και κατάλληλα κίνητρα για υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων.
  • Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ΤΝ και η ρομποτική έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν γι’ αυτούς και μαζί τους σ’ ένα ιατρικό περιβάλλον αλλά και σε ολόκληρο το οικοσύστημα της υγειονομικής περίθαλψης και να είναι δεκτικοί στις αλλαγές.
  • Οι ασθενείς πρέπει να εξοικειωθούν περισσότερο με την ΤΝ και τα ρομπότ και να ανακαλύψουν τα οφέλη που μπορούν να τους προσφέρουν.
  • Ο ιδιωτικός τομέας ανάπτυξης ΤΝ και ρομποτικής πρέπει να δημιουργήσει λύσεις ώστε να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα θέματα της ζήτησης και των διαθέσιμων πόρων που αντιμετωπίζουν όλα τα συστήματα υγείας. Μέσα από την παροχή λύσεων βασισμένων στην ΤΝ και τη ρομποτική, ο ιδιωτικός τομέας έχει ουσιαστικά την ευκαιρία να επιφέρει σημαντικές και μόνιμες αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη.
  • Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αναπτύξουν μια βάση τεκμηρίωσης, να μετρήσουν την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της νέας τεχνολογίας, να θέσουν προτεραιότητες και να εστιάσουν σ’ αυτά που επιζητούν και χρειάζονται οι καταναλωτές.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ