Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε η Κυβέρνηση

Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε η Κυβέρνηση

Αρνητικό επιτόκιο στην έκδοση Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου 13 εβδομάδων

 

Με αρνητικό επιτόκιο, που αποτελεί επίπεδα ρεκόρ, δανείστηκε η Κυβέρνηση μέσω της έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων, η οποία καλύφθηκε δύο φορές, με το Υπουργείο Οικονομικών να παραμένει στο αρχικό ποσό της έκδοσης και να αντλεί €100 εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) αναφέρει ότι κατά την τελευταία δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους €195  εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100  εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,04%. Αυτό είναι το χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο δανεισμού για Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων.

Κατά το 2016 η μέση σταθμική απόδοση των Γραμματίων του Δημοσίου άρχισε από το 0,48% και στις αρχές του 2017 είχε υποχωρήσει στη σταθμική απόδοση του 0,02%.

Οι αποδεκτές τιμές κατά τη σημερινή δημοπρασία κυμάνθηκαν μεταξύ 100,0051 έως 100,0138  οι οποίες αντιστοιχούν σε αποδόσεις  -0,02%  έως -0,05%.

Τα Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων λήγουν στις 4 Αυγούστου του 2017.