Νομοσχέδιο για αναδιάρθρωση ή υπό προϋποθέσεις διαγραφή ΜΕΔ

Νομοσχέδιο για αναδιάρθρωση ή υπό προϋποθέσεις διαγραφή ΜΕΔ

Νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης ή και υπό προϋποθέσεις διαγραφής, δανείων που έδινε το δημόσιο μέχρι και πριν από δέκα χρόνια σε πρόσωπα, κοινότητες και διάφορους οργανισμούς, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Όπως δήλωσε στην Επιτροπή η Γενική Λογίστρια, η συνολική αξία των δημόσιων δανείων, η δυνατότητα για παραχώρηση των οποίων ξεκίνησε επί αγγλοκρατίας και συνεχίστηκε μέχρι και το Δεκέμβριο του 2006, ανέρχεται σε €77,5 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα €51,4 εκ. δεν είναι παγοποιημένα, εκ των οποίων ένα ποσοστό 75% παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στους δανειστικούς επιτρόπους (εννέα τον αριθμό) να προχωρούν σε ρυθμίσεις στα υφιστάμενα δάνεια, οι οποίες θα είναι τόσο προς το συμφέρον των οφειλετών και/ή εγγυητών όσο και προς το συμφέρον του Ταμείο Δημοσίων Δανείων, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργίου, οι δανειστικοί επίτροποι θα μπορούν να προβαίνουν σε ρυθμίσεις όπως την παράταση της περιόδου αποπληρωμής, χορήγηση περιόδου χάριτος, μη χρέωση επιτοκίου, ή και μερική ή ολική διαγραφή του δανείου.

Σημείωσε πως η διαγραφή θα γίνεται εάν αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι ανεπίδεκτο εξόφλησης. Στην περίπτωση της διαγραφής θα δημοσιεύεται το όνομα του δανειολήπτη και το ποσόν του δανείου που θα διαγραφεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αν υπάρχει ευχέρεια στο κράτος να προβαίνει σε αναδιαρθρώσεις, κ. Γεωργίου είπε πως οι εννέα επίτροποι μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες, ενώ οι επίτροποι αυτοί έχουν ήδη χωριστεί σε υποεπιτροπές αναλόγως του είδους του δανείου. Είπε ακόμη ότι το κόστος θα ήταν τεράστιο αν το κράτος ανέθετε τη δυνατότητα συλλογής των χρημάτων σε εξειδικευμένες εταιρείες συλλογής καθυστερήσεων.

Επεσήμανε ακόμη πως παρά τις οικονομικές δυσχέρειες ο αριθμός των δανείων από το 2015 μειώθηκε κατά 100, κάτι που καταδεικνύει ότι υπάρχει προσπάθεια μείωσής τους.

Τα συνολικά δάνεια σε αριθμό ανέρχονται σε 614 με το υπόλοιπο στις 28 Φεβρουαρίου 2017 να ανερχόταν στα €51,4 εκ., με τις καθυστερήσεις να ανέρχονταν σε €44,2 εκ. Παράλληλα άλλα 381 δάνεια, ύψους €4,6 εκ., έχουν παγοποιηθεί. Εξάλλου δάνεια ύψους €21,4 είχαν παραχωρηθεί στην Συνεργατική Κεντρική.

Ενδεικτικά, από τα 614 δάνεια, έχουν δοθεί 150 φοιτητικά δάνεια, 102 για άρδευση τ/κ γης, 102 σε αρδευτικά τμήματα, 74 σε κοινοτικά συμβούλια, 46 για οδικές μεταφορές, 41 για σκοπούς αλιείας, 46 σε οδικές μεταφορές και 25 για τουριστικούς σκοπούς. Στα παγοποιημένα δάνεια περιλαμβάνονται δάνεια προς ΕΒΚΑΦ, σε επιτροπές υδατοπρομήθειας, επιτροπές δημόσιας υγείας.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Γενικό Λογιστήριο να αποστέλλεται κάθε έξι μήνες ενημερωτική κατάσταση για την πρόοδο των εργασιών.

Tags: cyprus, economy