«Πέρασαν» δύο εναρμονιστικοί νόμοι για τις συμβάσεις προς αγορά ακινήτων

«Πέρασαν» δύο εναρμονιστικοί νόμοι για τις συμβάσεις προς αγορά ακινήτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, μετά από μακρά συζήτηση και αφού, υπερψήφισε τροπολογίες, ψήφισε ομόφωνα σε νόμους τα δύο εναρμονιστικά νομοσχέδια που ρυθμίζουν το πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και οι οποίες αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, καθώς και το πλαίσιο των συμβάσεων που αποσκοπούν στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή και επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε μη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης ύψους πέραν των €75.000 που αφορούν στην ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία.

Η ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σήμερα ήταν επιβεβλημένη, επειδή όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον της επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση οι δύο νόμοι δημιουργούν υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών στον τομέα των συμβάσεων πίστωσης, με υποχρεωτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν από τη χορήγηση πίστωσης, η οποία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους παράγοντες που επιτρέπουν την αξιολόγηση της προοπτικής τήρησης των υποχρεώσεων αποπληρωμής του καταναλωτή, και καθορίζονται οι απαιτήσεις αδειοδότησης και προληπτικής εποπτείας σχετικά με την εγκατάσταση και εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων και των μη πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η μία εκ των τροπολογιών που κατατέθηκε από την ΕΔΕΚ κατάργησε το άρθρο για την παροχή πιστώσεων από μη πιστωτικά ιδρύματα.

Tags: cyprus, economy