Παράταση στη δήλωση Εισοδήματος Μισθωτού 2016

Παράταση στη δήλωση Εισοδήματος Μισθωτού 2016

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί παράταση στην τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το φορολογικό έτος 2016, μέχρι τις 2 Μαΐου 2017 για έντυπη μορφή μέχρι τις 2 Μαΐου 2017 και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 για ηλεκτρονική μορφή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, τόσο στην περίπτωση της έντυπης όσο και της ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος υποχρεούστε να προβείτε σε αυτοφορολογία, συμπληρώνοντας το σχετικό μέρος της φορολογικής δήλωσης «Υπολογισμός Φόρου».

Στην περίπτωση που προκύπτει οφειλόμενο ποσό φόρου, αυτό είναι πληρωτέο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι τόκοι και επιβαρύνσεις.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί ειδικό εργαλείο για διευκόλυνση υπολογισμού του φόρου και οδηγός συμπλήρωσης της δήλωσης.

Το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει το κοινό να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης, μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος TAXISnet – Φ. Εισοδήματος, για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου και διασφάλισης ταχείας εξυπηρέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Tags: cyprus, economy, tax