Πλεόνασμα €64 εκ. στον κυπριακό προϋπολογισμό το 2016

Πλεόνασμα €64 εκ. στον κυπριακό προϋπολογισμό το 2016

Το ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε από 17 637 δισεκατομμύρια το 2015 σε 17 901 δισεκατομμύρια το 2016, σύμφωνα με την πρώτη κοινοποίηση των εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο προϋπολογισμός του 2016 παρουσίασε πλεόνασμα 64 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με έλλειμμα -209 εκατομμύρια το 2015 ή 0,4% του ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα, το εθνικό χρέος αυξήθηκε από 18.961 δισ. ευρώ το 2015 σε 19.298 δισ. το 2016 ή  σε107.8% του ΑΕΠ. Οι κυβερνητικές δαπάνες ήταν 38,9% του ΑΕΠ και τα έσοδα ήταν 39,2% του ΑΕΠ.