Προεδρικές εκλογές: Δημιουργικότητα Vs αποχή

Προεδρικές εκλογές: Δημιουργικότητα Vs αποχή

 

Tου Νίκου Σύκα, Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας  

 

Πώς μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία στους ψηφοφόρους να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τους πείσουμε να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία ενόψει των επερχόμενων Προεδρικών εκλογών; Πώς μπορούν οι πολιτικές καμπάνιες να αντλήσουν ψήφους από τη μεγάλη δεξαμενή της αποχής; Υπάρχει τρόπος να μετατρέψουμε τις εκλογικές δαπάνες σε «αναπτυξιακά κονδύλια» και τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμες δράσεις; Θα μπορούσε μια έξυπνη κίνηση στην εκλογική σκακιέρα να γείρει την πλάστιγγα;

Το δημιουργικό concept που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο στηρίζεται στο crowdsourcing και στη συμμετοχή του πλήθους. Το προτεινόμενο σχέδιο συνιστά μια μέθοδο άντλησης ιδεών από τον κόσμο, δίνοντας στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τις ανησυχίες τους για τα μεγάλα εθνικά θέματα.

Το Facebook αποτελεί το ιδανικό μέσο εφαρμογής της προεκλογικής αυτής δράσης, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Όμως η δημογραφική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί και η στόχευση να γίνει καλύτερη μέσα από την αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας – έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, προσωπική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες κ.ά. Η άμεση ανταπόκριση του εκλογικού επιτελείου για επιβεβαίωση λήψης της εισήγησης από κάθε πολίτη ξεχωριστά αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του εν λόγω προγράμματος.

Σε πρώτο στάδιο, η επεξεργασία και κωδικοποίηση των εισηγήσεων των πολιτών θα μπορεί να γίνει από ομάδα του εκλογικού επιτελείου. Όλες οι απόψεις και θέσεις που θα εκφραστούν/υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη ώστε οι δημιουργικές ιδέες των ψηφοφόρων να μετατραπούν σε καινοτόμες πολιτικές – νέες λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε δεύτερο στάδιο, ειδική κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις ιδέες που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σημαντική νέα αξία. Οι πιο καινοτόμες ιδέες μπορούν να: 1.Παρουσιαστούν σε ημερίδα όπου επιχειρήσεις και άλλοι φορείς (ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τοπικές αρχές) θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τις προτάσεις που θα υλοποιήσουν, ανταμείβοντας τους πολίτες που δημιούργησαν τις συγκεκριμένες ιδέες. 2.Αποτελέσουν μια «τράπεζα ιδεών» η οποία θα αξιοποιείται και θα ανανεώνεται σε διαρκή βάση.

Η εφαρμογή του πιο πάνω σχεδίου μπορεί να αρχίσει άμεσα, στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας δημιουργικής πολιτικής που να χαρακτηρίζεται από εγγύτητα στον πολίτη. Η συμμετοχή/εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην εκλογική διαδικασία όσο και στη χάραξη καλύτερων πολιτικών είναι κεντρικής σημασίας.

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ
Tags: cyprus, elections