Προτεραιότητα για τους Κύπριους η αντιμετώπιση της φτώχειας

Προτεραιότητα για τους Κύπριους η αντιμετώπιση της φτώχειας

Πιο θετική η στάση των Κυπρίων για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ το 2016, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

 

 

Πιο θετική στάση σε σύγκριση με το 2015 είχαν το 2016 οι Κύπριοι πολίτες που ερωτήθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες αναφέρουν πως το να παρέχεται βοήθεια σε ανθρώπους αναπτυσσόμενων χωρών είναι σημαντικό (97%), με αύξηση +6 ποσοστιαίες μονάδες απο το 2015.

Σχεδόν εννέα στους δέκα (89%) ερωτηθέντες στην Κύπρο θεωρούν πως η αντιμετώπιση της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ. Πρόκειται για αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων από το 2015, ενώ αποτελεί επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην Κύπρο θεωρούν πως αυτό πρέπει να αποτελέσει μία από τις κύριες προτεραιότητες της εθνικής κυβέρνησής τους (50%).

Περισσότεροι από εννέα στους δέκα ερωτηθέντες στην Κύπρο δηλώνουν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση της φτώχειας (93%), ενώ το 85% πιστεύει ότι οι ενέργειες της ΕΕ και των κρατών μελών είναι αποτελεσματικές ώστε να βοηθήσουν στη μείωση της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αμφότερα τα αποτελέσματα αυτά είναι τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Οι ερωτηθέντες στην Κύπρο συμφωνούν μάλιστα πως πρέπει να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών (38%).

Αύξηση των ποσοστών σε σύγκριση με το 2015, υπάρχει και στο ερώτημα για το αν η παροχή οικονομική βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης (89%, +1 ποσοστιαία μονάδα).

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στην Κύπρο πιστεύουν πως μπορούν οι ίδιοι προσωπικά να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες (55%).

Σχεδόν οι μισοί (48%) αναφέρουν ότι συμμετέχουν προσωπικά στην παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μολονότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό (67%) συμφωνεί με την άποψη ότι η ατομική συμμετοχή μπορεί να είναι αποτελεσματική στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2015, αναλογικά με αυτούς που αναφέρουν ότι κάνουν εθελοντική εργασία (+8 ποσοστιαίες μονάδες) και τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση αναλογικά με αυτούς που αναφέρουν ότι προσφέρουν χρήματα σε μια οργάνωση (+11 ποσοστιαίες μονάδες).

Τέλος το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων στην Κύπρο αναφέρει ότι έχει ακούσει για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (25%).