Στην Kύπρο η μεγαλύτερη αύξηση βιομηχανικών τιμών στην ΕΕ

Στην Kύπρο η μεγαλύτερη αύξηση βιομηχανικών τιμών στην ΕΕ

Τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού αυξήθηκαν στην Κύπρο κατά 1,3% και κατά 5,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το + 1,3% της Κύπρου αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στην ΕΕ, μαζί με τη Λιθουανία (+ 1,1%) και την Ιρλανδία (+ 0,9%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές των βιομηχανικών παραγωγών παρατηρήθηκαν στη Δανία (-1,3%), στην Εσθονία (-1,1%), στην Ελλάδα (-0,9%), στην Ισπανία και στις Κάτω Χώρες (και οι δύο -0,8%).

Τον Μάρτιο του 2017, οι βιομηχανικές τιμές  μειώθηκαν κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,2% στην ΕΕ28. Το Φεβρουάριο του 2017 οι τιμές παρέμειναν σταθερές και στις δύο ζώνες και στην Κύπρο (0,0%). Το Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016,  αυξήθηκαν κατά 3,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,6% στην ΕΕ 28.

Η μηνιαία μείωση των  βιομηχανικών τιμών παραγωγού στη συνολική βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ το Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, οφείλεται σε πτώση των τιμών κατά 1,7% στον τομέα της ενέργειας, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 0,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,5% για τα ενδιάμεσα αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στην ΕΕ 28, η μείωση κατά 0,2% σε μηνιαία βάση οφείλεται στην πτώση των τιμών κατά 1,6% στον ενεργειακό τομέα, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 0,2% τόσο για τα διαρκή όσο και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,4% για τα ενδιάμεσα προϊόντα.

Η αύξηση κατά 3,9% στη συνολική βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016, οφείλεται σε άνοδο 8,2% στον τομέα της ενέργειας, 3,9% στα ενδιάμεσα προϊόντα, 2,2% Καταναλωτικών αγαθών, 0,9% για κεφαλαιουχικά αγαθά και 0,7% για διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,4%. Στην ΕΕ 28, η αύξηση των τιμών κατά 4,6% οφείλεται σε αύξηση 11,9% στον τομέα της ενέργειας, 3,8% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, 2,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 1,2% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και 0,9% καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,5%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των βιομηχανικών παραγωγών καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+ 12,4%), στις Κάτω Χώρες (+ 9,2%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (+ 8,8%), ενώ παρατηρήθηκε μείωση στο Λουξεμβούργο (-3,2%).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 0,4% στην ΕΕ 28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίμηνο του 2016, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6% στην ΕΕ 28. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ 28 το πρώτο τρίμηνο του 2017, μετά από + 1,8% και + 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο.