Σύσταση εμπορικού δικαστηρίου στην Κύπρο

Σύσταση εμπορικού δικαστηρίου στην Κύπρο

 

Θα ακολουθεί διαδικασία ‘fast track’

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισαν τη σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου σε συνάντηση που είχαν χθες , στο πλαίσιο της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της απονομής δικαιοσύνης στον τόπο μας και της απαίτησης για να αναπτυχθεί η Κύπρος ως χώρα παροχής εμπορικών υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης που έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο Ιωνάς Νικολάου ανέφερε ότι το εμπορικό δικαστήριο θα έχει την αρμοδιότητα να εκδικάζει υποθέσεις που ορίζονται ως εμπορικές και η απαίτησή τους θα υπερβαίνει συγκεκριμένη κλίμακα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, ως εμπορικές υποθέσεις ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις από συμβάσεις ή διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, αγορά ή πώληση εμπορευμάτων, εκμετάλλευσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, η αγορά ή η ανταλλαγή μετοχών, πνευματικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικές υποθέσεις, κ.α., και αντιστοιχούν σε 11 κατηγορίες υποθέσεων.

Η έδρα του Εμπορικού Δικαστηρίου θα είναι μια ή περισσότερες επαρχίες που θα ορίζονται σε συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο. Βάσει μελέτης, πρόθεση είναι να οριστούν δύο έδρες του δικαστηρίου –μια στην Λεμεσό και μια στην Λευκωσία.

Το Εμπορικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα έχει ξεχωριστή δομή και θα λειτουργεί εκτός των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Θα ακολουθεί διαδικασία ‘fast track’ (ταχείας οδού), η οποία θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε πρώτο βαθμό μέχρι τους 18 μήνες και ανάλογος θα είναι ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή ενώπιον Εφετείου.

Ο κ. Νικολάου είπε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει με την προετοιμασία νομοσχεδίου, το οποίο θα μελετηθεί εκ νέου, μετά τη σημερινή συνάντηση, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα το ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, να υποβληθεί για διαβούλευσης στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) και άλλοι, οι οποίοι καιρούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου.

Στόχος, με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού, είναι το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το καλοκαίρι, ώστε η συζήτησή του να ολοκληρωθεί σε χρόνο που να επιτρέψει να γίνουν όλες οι προεργασίες και το Δικαστήριο να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2018.

Ανέφερε ότι κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Οικονομικών, στους προϋπολογισμούς της δικαστικής εξουσίας για το έτος 2018 θα περιληφθεί αριθμός θέσεων δικαστών, οι οποίοι θα συγκροτήσουν και θα απασχοληθούν στο Εμπορικό Δικαστήριο.

Ο Υπουργός σημείωσε πως η χώρα μας θέλει να θεωρείται τόπος παροχής υπηρεσιών και για το λόγο αυτό οφείλουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες και δικαστικές διαδικασίες, που θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους ευκαιρίες εκδίκασης των υποθέσεών τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο , συνέχισε, θα είμαστε σε θέση να προσελκύσουμε πρόσθετες επενδύσεις, επιχειρηματίες και εταιρείες που θα ενδιαφερθούν να εγγραφούν ή να δραστηριοποιηθούν από την Κύπρο στο εξωτερικό.

Ακόμα, είπε ο κ. Νικολάου, θα υπάρχει η δυνατότητα εκδίκασης διαφορών που προέκυψαν από συναλλαγές στο εξωτερικό και οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν η διαφορά να εκδικαστεί με βάση το κυπριακό δίκαιο και από το Εμπορικό Δικαστήριο της Κύπρου.

Αναφερόμενος στον αριθμό των υποθέσεων εμπορικής φύσεως, με απαίτηση πέραν των 2εκ. ευρώ που έχουν καταχωρηθεί στα Επαρχιακά Δικαστήρια, είπε ότι αυτές ανέρχονται σε 342 το 2015 και σε 273 το 2016.

Σε ερώτηση αναφορικά με τις κλίμακες των υποθέσεων, ο Υπουργός είπε ότι αναμένεται η ανάλυση των στοιχείων και του αριθμού των υποθέσεων που έχουν καταχωρηθεί κατά έτος και η κλίμακα θα καθοριστεί με τον υπολογισμό των υποθέσεων που αναμένεται να καταχωρούνται στο Εμπορικό Δικαστήριο κάθε χρόνο. Υπολογίζεται, όπως είπε ο Υπουργός, ότι σε πρώτο στάδιο μπορεί η εκδίκαση από το Εμπορικό Δικαστήριο να περιοριστεί σε υποθέσεις που υπερβαίνουν τα 5 εκ. ευρώ.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tags: cyprus