Ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία το 2017

Ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία το 2017

Αύξηση ΑΕΠ κατά 3,1% προβλέπει το ΚΟΕ για το 2017

 

Με ελαφρώς ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που καταγράφηκαν το 2016 προβλέπει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι θα συνεχιστεί το 2017 η αύξηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Ειδικότερα εκτιμά πως το 2017, το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,1%.

Το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,5% και 3,1% αντίστοιχα (συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2016). Κατά το δεύτερο μισό του έτους, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,0%.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, οι παράγοντες που συμβάλλουν στην προβλεπόμενη άνοδο του ΑΕΠ είναι οι ακόλουθοι:

  • Ικανοποιητικοί ρυθμοί αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης στην Κύπρο το 2016 και περαιτέρω βελτίωση εγχώριων προπορευόμενων δεικτών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών οικονομικής εμπιστοσύνης.

  • Λιγότερο δυσμενείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Κύπρο, καθώς συνεχίζεται η ομαλοποίηση της κατάστασης στον εγχώριο τραπεζικό τομέα (π.χ. αύξηση των καταθέσεων, συνέχιση της απομόχλευσης) και τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται.

  • Άλλοι εγχώριοι παράγοντες όπως η θετική δημοσιονομική επίδοση και οι μειώσεις στο γενικό επίπεδο τιμών που καταγράφηκαν σε προηγούμενα τρίμηνα.

  • Ευνοϊκό εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και την ΕΕ, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την ΕΕ, απάμβλυνση της ύφεσης στη Ρωσία και ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην ΕΕ και την ευρωζώνη.

  • Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες όπως τα χαμηλά επίπεδα ευρωπαϊκών επιτοκίων και η βελτιωμένη επίδοση των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών τα τελευταία τρίμηνα.

Tags: cyprus, economy