Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ CYTA και Πανεπιστήμιου Κύπρου

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ CYTA και Πανεπιστήμιου Κύπρου

Συμφωνία συν-αντίληψης για Τεχνολογική και Ακαδημαϊκή Συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε η Cyta την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, με κύριο στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας και τη διεύρυνση των οριζόντων της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η Συμφωνία συμβάλλει στην ανάδειξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικής Διεύρυνσης ως πυλώνα που υπηρετεί την Εταιρική Στρατηγική της Cyta και αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της σχέσης του Οργανισμού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε στρατηγική συνεργασία. Βασικό συστατικό της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών είναι η προώθηση του διαλόγου  σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, η συμφωνία στοχεύει στο να ενισχύσει τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με καινοτόμες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.