Χρηματιστήρια: Δείκτης τιμών ΧΑΚ ημερ. 24/03/2020

Χρηματιστήρια: Δείκτης τιμών ΧΑΚ ημερ. 24/03/2020


O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 24/03/2020

 

Πηγή: ΚΥΠΕ