200+1 Ευρωπαϊκά Συνέδρια για το «Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη»

200+1 Ευρωπαϊκά Συνέδρια  για το «Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη»

 


Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνέδριο για το κυρίαρχο δικαίωμα του κράτους δικαίου

 

Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων σε σχέση με το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, η Μονάδα Νομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία  με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Κύπρου, Παράρτημα  Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ELSA  UNIC), τον Διεθνή Ανεξάρτητο Οργανισμό  «Ηope for Children» (CRC Policy Center), το Δίκτυο International Law Association (ILA Cypriot Branch) και τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, διοργάνωσαν στις 29.11.2017, διεθνές συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

«Η πρόσβαση  στη δικαιοσύνη αποτελεί ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, η εφαρμογή του οποίου αποτελεί μονάδα μέτρησης για την προώθηση του σεβασμού, της αξιοπρέπειας, της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους  δικαίου», επεσήμανε  στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι την ίδια μέρα πραγματοποιούνται περισσότερα από διακόσια συνέδρια σε όλη την Ευρώπη, με το ίδιο πάντα επίκαιρο και σημαντικό θέμα, τονίζει τη σπουδαιότητα των εργασιών του συνεδρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

«Η δικαιοσύνη, ως  νομική και ηθική φιλοσοφία που εφαρμόζεται στα  διάφορα κράτη, αποτελεί την πεμπτουσία των δημοκρατικών πολιτευμάτων και των σύγχρονων κοινωνιών», επισήμανε  στην εισαγωγική  ομιλία του ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, υπογραμμίζοντας, πως η έννοια της δικαιοσύνης οριοθετείται από την αρχή της ισότητας, που αφορά στην εφαρμογή κανόνων στις ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι στα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. «Η δικαιοσύνη  πρέπει να επιβεβαιώνεται στα ανθρώπινα πράγματα, στην καθημερινότητα μας, στην ρουτίνα μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους συνανθρώπους μας, ενώ με αυτό τον τρόπο αποκτά, πέραν του νομικού της προορισμού, ιδιαίτερα έντονο κοινωνικό χαρακτήρα»  εκτίμησε μεταξύ άλλων. Πρόσθεσε πως ως τέτοια, η δικαιοσύνη συνδέεται με το ιδανικό της ισότητας, που λειτουργεί ως «κοινωνική προστακτική», μια αδήριτη αρχή στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.

Η  Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη, Πρόεδρος  του Τμήματος Νομικής  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,  εγκωμίασε την πρωτοβουλία  των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί «ένα ηχηρό μήνυμα  στην Κύπρο και την Ελλάδα», ενώ πρόσθεσε  την ανάγκη για διαρκή εμπλουτισμό των γνώσεων και για δια βίου επιμόρφωση των νομικών, μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως το προκείμενο συνέδριο.

«Το δικαίωμα  στην πρόσβαση  στη δικαιοσύνη αποτελεί αναφαίρετο και θεμελιώδες  ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ ως τέτοιο προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα ανθρώπινα  δικαιώματα  και συναρτάται άμεσα με το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και την χρηστή απονομή της δικαιοσύνης», υπέδειξε ο Δρ. Αντώνης Στυλιανού, Διευθυντής  της Μονάδας Νομικής Κλινικής και Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου  στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πρόσθεσε ακόμη, πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως το δικαίωμα στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη συμπεριλαμβάνεται  στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, ο οποίος κατέστη νομικά  δεσμευτικός ως πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, τον Δεκέμβριο του 2009.

«Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση και Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Προστάδιο ή Πρόσκομμα ;», ήταν το θέμα της εισήγησης της Δόκτορος ΄Αννας Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρου, Λέκτορα Νομικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας και Εκπαιδεύτριας  Διαμεσολαβητών. Η Δρ Πλεύρη ανέλυσε  διεξοδικά το δικαίωμα πρόσβασης  στη δικαιοσύνη και το πώς αυτό θεμελιώνεται και οργανώνεται, τη διαμεσολάβηση ως μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, την υποχρεωτική διαμεσολάβηση με αναφορές στο  παράδειγμα της Ιταλίας, την σχετική απόφαση του ΔΕΕ της 14ης Ιουνίου 2017 και τις διεθνείς σύγχρονες εξελίξεις περί υποχρεωτικής  διαμεσολάβησης σε διάφορες έννομες τάξεις. Επιπλέον, η Δρ Πλεύρη ανέπτυξε σκέψεις για την εφαρμογή υποχρεωτικής διαμεσολάβησης  στην Ελλάδα και την Κύπρο, κομίζοντας σχετική νομοθετική πρόταση.

Ακολούθησαν οι ομιλίες  τη κ. Χριστίνας Μάρκου, Δικηγόρου, Νομικού και Child Protection Coordinator, τoυ Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού  με έδρα τη Λευκωσία «Hope  for Children»  με θέμα: «Προκλήσεις  στην Προστασία  των Παιδιών για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους», της  κ. Σαλώμης Χαραλάμπους, Communications Officer, International Law Association, Cypriot Branch  με θέμα: «Environmental  Crimes against Humanity» και της κ. Νίκης-Βικτώριας Φραντζέσκου, Migration Officer CRCS με θέμα: «Access to Justice: The Asylum Perspectives». Tο συνέδριο περατώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό προς τους εισηγητές και γόνιμη συζήτηση.