Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 01/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ