Αδυναμίες στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της Κύπρου

Αδυναμίες στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της Κύπρου

 


Σημαντικά ευρήματα της έρευνας «2018 Global Digital IQ Survey» της PwC

 

Κενά στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της Κύπρου ανέδειξε η έρευνα της PwC «2018 Global Digital IQ Survey», σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται παγκοσμίως στον επιχειρηματικό τομέα για εναρμόνιση με την ψηφιακή εποχή.

Περισσότερα από 2.200 στελέχη επιχειρήσεων, εμπειρίας και τεχνολογίας (BXT) σε 60 χώρες αποκαλύπτουν τους παράγοντες διαφοροποίησης για επιτυχία. Και δεν είναι η έλλειψη χρημάτων, χρόνου ή πόρων που κρατούν τις εταιρείες πίσω – είναι η νοοτροπία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι Κύπριοι επιχειρηματικοί ηγέτες είναι προσηλωμένοι στο πώς θα διεισδύσουν σε νέες αγορές κατά 27%, στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους, επίσης κατά 27%, αλλά κυρίως επικεντρώνονται στην αναβάθμιση του brand τους με νέες ψηφιακές δεξιότητες (30%).

Η έρευνα κατέδειξε πως τα στελέχη εταιρειών στην Κύπρο έχουν, σε ένα μεγάλο βαθμό (80%), εντάξει την ψηφιακή στρατηγική στα επιχειρηματικά πλάνα τους. Επιπρόσθετα, ποσοστό 67% απάντησε ότι ενθαρρύνει την καινοτομία στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα διοικητικών στελεχών, όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό, ενώ δυο στους τρεις (67%), δήλωσαν ότι ενθαρρύνουν το εργατικό δυναμικό τους να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Την ίδια ώρα, όμως, παρά το γεγονός ότι τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών στην Κύπρο εστιάζουν στις νέες τεχνολογίες, φαίνεται ότι οι κυπριακές εταιρείες έχουν να διανύσουν μεγάλο δρόμο μέχρι να φτάσουν τα ποσοστά του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, τα επιχειρηματικά στελέχη στην Κύπρο  εντοπίζουν αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες των εργαζομένων τους στις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με το τι συμβαίνει παγκόσμια. Μάλιστα, το 37% δηλώνει πως έχει αλλάξει τις διαδικασίες πρόσληψης με στόχο την απόκτηση ενός εργατικού δυναμικού εξοικειωμένου με την τεχνολογία, ποσοστό, όμως, που παραμένει κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το 66% που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπρόσθετα, το 37% των συμμετεχόντων, απάντησε ότι το εργατικό δυναμικό του είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την εταιρεία για ψηφιακό μετασχηματισμό, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 57% ανά το παγκόσμιο. Εξάλλου, 47% απάντησε ότι το εργατικό δυναμικό του είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία, έναντι του 60% που προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν επιχειρηματικοί ηγέτες στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/digital-iq

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ