Άλλες τρείς σημαντικές πιστοποιήσεις για τη Hermes Airports

Άλλες τρείς σημαντικές πιστοποιήσεις για τη Hermes Airports

 

Στους τομείς της Επαγγελματικής Υγείας – Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

 

Συνέχεια στην εξαιρετική της επίδοση, με νέες πιστοποιήσεις που ανεβάζουν ακόμα πιο ψηλά τα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασφάλισε η Hermes. Οι τρεις νέες πιστοποιήσεις που πέτυχε το Αεροδρόμιο Λάρνακας, αφορούν προγράμματα και διαδικασίες που η ακολουθεί η Hermes, στους τομείς της επαγγελματικής υγείας-  ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η Hermes, εξασφάλισε τη πιστοποίηση ISO 14001:2015 (Environmental Management), η οποία επιβεβαιώνει τις διαδικασίες και τα προγράμματα της εταιρείας, καθώς επίσης αντικατοπτρίζει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό με τον οποίον η Hermes διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις της έναντι του περιβάλλοντος.

Στον ίδιο τομέα, η Hermes, πέτυχε ακόμη την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής πιστοποίησης EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), η οποία αποτελεί την πλέον αυστηρή πιστοποίηση που παραχωρείται σήμερα σε οργανισμούς και εταιρείες της Ευρώπης, σχετικά με την εφαρμογή άμεμπτων διαδικασιών και πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον και προάγουν μεταξύ άλλων, τις ιδέες της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας των υπόγειων υδροφορέων και θαλασσών, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Η τρίτη πιστοποίηση που πέτυχε η Hermes, είναι η πιστοποίηση OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) βάσει της οποίας εξασφαλίζεται η έγκριση των προτύπων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που η εταιρεία ακολουθεί και εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις της. Μέσω της πιστοποίησης αυτής, αναγνωρίζονται επίσης οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών της Hermes στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλείας (safety culture) και το σεβασμό των κανόνων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης του κοινού.

Σε δηλώσεις της, η κα Ελένη Καλογήρου, Ανώτερη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, εξέφρασε την περηφάνια της αλλά και την ικανοποίηση της για τις τρεις νέες πιστοποιήσεις που εξασφάλισε η Hermes. «Πρωταρχικός μας στόχος», σημείωσε, «ήταν και παραμένει η λειτουργία των αεροδρομίων μας, με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον, τους κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Οι νέες πιστοποιήσεις που εξασφαλίσαμε, αναγνωρίζουν τις συνεχείς προσπάθειες μας και επιβεβαιώνουν με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο, την ορθότητα των χειρισμών μας, την υπεύθυνη συμπεριφορά μας αλλά και την αδιαμφισβήτητή βούληση μας για την προστασία του περιβάλλοντος» κατέληξε η κα Καλογήρου.

Tags: cyprus, Hermes