Αμελητέα μείωση των κόκκινων δανείων

Αμελητέα μείωση των κόκκινων δανείων

 


Μείωση μόλις €15 εκατομμυρίων παρουσίασαν τον Αύγουστο οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €16,59 δισεκατομμύρια, σε σχέση με €16,61 δις τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως ποσοστό των συνολικών δανείων οι ΜΕΧ παρέμειναν αμετάβλητες στο 40,4%.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, οι ΜΕΧ παρουσιάζουν μείωση 5,3 δις, εκ των οποίων τα €2,7 δις λόγω της τιτλοποίησης πακέτου δανείων της Τράπεζας Κύπρου και μεταφορά ΜΕΧ ύψους €0,4 δις της Alpha Bank.

Oι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση 90 ημερών τον Αύγουστο του 2018 μειώθηκαν στα €12,96 δις σε σύγκριση με €12,98 τον Ιούλιο.

Παράλληλα, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στο 47,9% των συνολικών ΜΕΧ, έναντι 48,1% τον Ιούλιο και διαμορφώθηκαν στα €7,95 δις έναντι €,99 δις τον Ιούλιο.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν υποχώρησαν στα €9,21 δις, ενώ οι αναδιαρθρώσεις που συνεχίζουν τα ταξινομούνται ως ΜΕΧ αυξήθηκαν κατά €18 εκατ, στα €6,43 δις.

Η πλειοψηφία των ΜΕΧ, ήτοι το 61,5% ή €10,2 δις προέρχεται από δάνεια νοικοκυριών, ενώ οι ΜΕΧ προς εταιρείες ανήλθαν τον Αύγουστο στο 36.7% ή 6,10 δις. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εταιρικών ΜΕΧ, ήτοι €5,17 δις ανήκει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν στα €41,08 δις, παρουσιάζοντας μείωση €0,11 δις. Τα εταιρικά δάνεια ανήλθαν σε €15,5 δις, εκ των οποίων τα €11,49 σε ΜΜΕ, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €19,4 δις. Πηγή: ΚΥΠΕ