Ανακοινώθηκε η παραίτηση Ιωάννη Μάτση από την Ελληνική Τράπεζα

Ανακοινώθηκε η παραίτηση Ιωάννη Μάτση από την Ελληνική Τράπεζα


Η Σύμβαση Εργοδότησης του κ. Ιωάννη Μάτση, Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, έχει συμφωνηθεί αμοιβαίως να τερματισθεί με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα» ή ο «Όμιλος»), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας  ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα θα ξεκινήσει τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

Εν τω μεταξύ, τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Επιχειρήσεων.

Ο κ. Ιωάννης Μάτσης παραιτήθηκε επίσης από Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ειλικρινείς  ευχαριστίες του προς τον κ. Μάτση για τις υπηρεσίες του στον Όμιλο τα τελευταία τρία χρόνια και στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Δεκέμβριο του 2013.