Ανάλυση της γερμανικής κυβέρνησης για την ακολουθούμενη πολιτική στο προσφυγικό και τη διαδικασία παροχής ασύλου

Ανάλυση της γερμανικής κυβέρνησης για την ακολουθούμενη πολιτική στο προσφυγικό και τη διαδικασία παροχής ασύλου


Η ιστοσελίδα της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δημοσιεύει εκτεταμένη ανάλυση της πολιτικής της Γερμανίας σε σχέση με την προσφυγική πολιτική, την μετανάστευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τη διαδικασία παροχής ασύλου.

Στην ανάλυση παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι σε ό,τι αφορά στην προσφυγική πολιτική, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταπολέμηση των αιτίων της μετανάστευσης σε συνεργασία με την ΕΕ, αλλά και τη διεθνή κοινότητα, ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη και η ενίσχυση της ελεγχόμενης, ασφαλούς και εύρυθμης νόμιμης μετανάστευσης, η επέκταση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και η ύπαρξη ενός κοινού συστήματος ασύλου στην ΕΕ.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εξειδικευμένη μετανάστευση εργατικού δυναμικού η Γερμανία επιδιώκει, όπως σημειώνεται, να αναπτύξει μια σειρά κανόνων για την ελεγχόμενη μετανάστευση στη γερμανική αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της οικονομίας, τα προσόντα, τις γλωσσικές δεξιότητες και την ηλικία, καθώς επίσης να καταστήσει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες,πτυχιούχους και μετανάστες με ειδική επαγγελματική κατάρτιση και τους πιθανούς εργοδότες τους πιο διαφανή, ευκολότερη και ταχύτερη.

Σε σχέση με την ενσωμάτωση η Γερμανία –σύμφωνα με την ανάλυση- επιχειρεί να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των ομοσπονδιακών, των κρατιδιακών και των τοπικών Αρχών και επιδιώκει την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας για τα άτομα που είναι πιθανό να διαμείνουν περισσότερο στη Γερμανία.

Σχετικά με την διαδικασία παροχής ασύλου, η Γερμανία –επισημαίνεται- επιθυμεί να εξασφαλίσει μια γρήγορη, πλήρη και νομικά ασφαλή διαδικασία, με τα διάφορα στάδια της που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις (άφιξη,απόφαση και επαναπροώθηση) να πρέπει να γίνονται χωροταξικά κάτω από την ίδια στέγη.

Είναι σαφές, υπογραμμίζει η ανάλυση ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των αφίξεων στην Ευρώπη με την μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στην κεντρική μεσογειακή διαδρομή, από όπου έφτασαν 80% λιγότεροι πρόσφυγες από ό,τι την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016 έχει αποτέλεσμα, καθώς τον Οκτώβριο του 2015 έφταναν κατά μέσο όρο ημερησίως περί τα 7.000 άτομα στα νησιά και από τότε που τέθηκε σε ισχύ η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας μόλις 82.

Ως προς την μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε επτά προτάσεις, εκ των οποίων πέντε τυγχάνουν ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.

Η ομοσπονδιακή γερμανική Κυβέρνηση θα εργαστεί –αναφέρεται- εντός της ΕΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Μέχρι τότε, θα υποστηρίζει τις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες για έναν προσωρινό ελεγχόμενο μηχανισμό υπέρ των διασωθέντων στη θάλασσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ