Άνοιξαν θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο

Άνοιξαν θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο

 


Αρκετές θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανοίγουν στη δημόσια υπηρεσία ή στους δήμους από ένα έτος ή ως δυο για να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν. Ευκαιρίες για μια θέση εργασίας προσφέρει η υλοποίηση του σχεδίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας όπως επίσης και ο μεγάλος όγκος καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Για όσους ενδιαφέρονται γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 22 Φεβρουαρίου για απασχόληση πέντε εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις μήνες, για την υλοποίηση του «Σχεδίου Εστία».

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ