Αντιμετώπιση ενεργειακών προκλήσεων: Το παράδειγμα της Α/φοι Λανίτη

Αντιμετώπιση ενεργειακών προκλήσεων: Το παράδειγμα της Α/φοι Λανίτη

 


Στόχος του Ομίλου Coca-Cola HBC είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2025

 

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστροφικές συνέπειες για ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Τον πλανήτη μας, δηλαδή το σπίτι όλων μας. Η ανθρώπινη δραστηριότητα και συνεπακόλουθα η αύξηση ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου οδήγησε τα πράγματα στο σημείο εκείνο που η στροφή σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και πρακτικές δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά μονόδρομος. Κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση έχει πια την υποχρέωση να λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

H Α/φοι Λανίτη προχώρησε σε επενδύσεις ύψους €95 χιλιάδων κατά το 2016 και 2017 για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα, για την εξοικονόμηση ενέργειας στις μονάδες παραγωγής της, η εταιρεία πραγματοποιεί μετρήσεις για τον έλεγχο των αέριων ρύπων (όπως η αιθάλη και το μονοξείδιο του άνθρακα). Την ίδια ώρα, η Α/φοι Λανίτη υλοποίησε σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% τις Κορυφαίες Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ομίλου Coca-Cola HBC στα εργοστάσιά της, αντιμετωπίζοντας παράλληλα αμέσως τις απώλειες όπου εντοπίζονταν. Ακόμη, σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, ο φωτισμός στα εργοστάσια της εταιρείας προέρχεται από λαμπτήρες LED, ενώ έχουν δημιουργηθεί διατμηματικές ομάδες στα εργοστάσια με στόχο την εύρεση περιοχών για συνεχή βελτίωση στη χρήση ενέργειας. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται σε τακτικό επίπεδο, συγκεκριμένες πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις μονάδες της εταιρείας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το 2017, η Α/φοι Λανίτη μείωσε τον δείκτη διοξειδίου του άνθρακα των εργοστασίων στην Κύπρο κατά 8% σε σχέση με το 2016.

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC, μέλος του οποίου είναι η Α/φοι Λανίτη, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025, μεταξύ αυτών και η  μείωση των εκπομπών ρύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, ανάμεσα σε μία σειρά από μέτρα και δράσεις, η προσπάθεια του Ομίλου επικεντρώνεται στην αναζήτηση καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας για τις ενεργειακές του ανάγκες.

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC χρησιμοποιεί περίπου 785 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής του σε 28 χώρες.  Έχοντας, ωστόσο, επίγνωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθόρισε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται ώστε να μειώσει τον δείκτη άμεσων εκπομπών άνθρακα κατά 30% και παράλληλα το 50% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του να προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές. Κατά το 2017, ποσοστό 42% της ενέργειας που καταναλωνόταν στις μονάδες παραγωγής του Ομίλου σε ΕΕ και Ελβετία, προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές, ενώ σε οκτώ περιοχές χρησιμοποιείτο ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή. Το 2018, 10 από τα 26 εργοστάσια του Ομίλου στην ΕΕ και την Ελβετία χρησιμοποιούσαν 100% ανανεώσιμη και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Tags: lanitis