Άντληση €14 εκ από έκδοση εξαετών ομολόγων

Άντληση €14 εκ από έκδοση εξαετών ομολόγων

 


Το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε το συνολικό ποσό των € 13,994,900, στο πλαίσιο έκδοσης εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 11ης Σειράς (Νοέμβριος 2018).

Σύμφωνα με το Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, λήφθηκαν 170 αιτήσεις, όλες από Κύπριους επενδυτές, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 169, σύμφωνα με την παρ. 1 των ειδικών όρων έκδοσης.  Το συνολικό ποσό των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί είναι € 13,994,900.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 12η Σειρά 2018 Λήξης 2024, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 3η Δεκεμβρίου 2018 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2018.