Αυξάνονται οι μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Αυξάνονται οι μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ

 


Η εαρινή έκδοση της τριμηνιαίας επισκόπησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE), που δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των απασχολουμένων και ο αριθμός των ωρών εργασίας στην ΕΕ, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, καταγράφοντας μάλιστα ότι οι ώρες εργασίας είναι τελικά υψηλότερες από το κορυφαίο σημείο που είχαν φτάσει το 2008.

Ταυτόχρονα οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μόνιμες και πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, η ανάπτυξη είναι άνιση και ο συνδυασμός της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και η έλλειψη ανάπτυξης σε άλλες επιβραδύνουν γενικά την αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ.

Κατά την Κομισιόν αυτό καταδεικνύει γεωγραφικές αναντιστοιχίες και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι «συνολικά, η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών εξακολουθεί να βελτιώνεται, αν και άνισα μεταξύ των κρατών μελών.

Με την ευκαιρία της επισκόπησης, η αρμόδια Επίτροπος Marianne Thyssen δήλωσε σχετικά ότι «στην ΕΕ απασχολούνται 240 εκατομμύρια άνθρωποι με τις μόνιμες θέσεις εργασίας σε συνεχή αύξηση, ενώ ταυτόχρονα, η ανεργία είναι η χαμηλότερη σε αυτόν τον αιώνα, στο 6,5% τον Ιανουάριο του 2019».

«Αυτή η θετική τάση έχει βελτιώσει την ευημερία πολλών ανθρώπων, ωστόσο, η ανάπτυξη εξακολουθεί να μην ωφελεί όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο και κύριο καθήκον μας για τα επόμενα χρόνια είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Επίτροπος. Πηγή: KYΠΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ