Αύξηση κερδών για τη Δήμητρα Επενδυτική

Αύξηση κερδών για τη Δήμητρα Επενδυτική

 


Σε αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ οφείλεται η αύξηση κερδών που παρουσιάζει η Δήμητρα Επενδυτική στο εννιάμηνο του 2019. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εταιρείας η Δήμητρα αναμένεται να καταγράψει αύξηση κερδών σε σχέση με πέρσι.

Αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του λογιστικού χειρισμού της εν λόγω επένδυσης με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις αν και όταν προκύψουν εξελίξεις.

Δείτε εδώ την ΕΚΘΕΣΗ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019