Αύξηση στο εισόδημα των νοικοκυριών στην ευρωζώνη και την ΕΕ28

Αύξηση στο εισόδημα των νοικοκυριών στην ευρωζώνη και την ΕΕ28

Το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019 , σε πραγματικούς όρους, μετά από αύξηση κατά 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών κατά κεφαλή αυξήθηκε κατά 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2019, μετά από αύξηση κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από λεπτομερή σειρά εποχικά διορθωμένων τριμηνιαίων ευρωπαϊκών λογαριασμών του τομέα που δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην ΕΕ28, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2019, όπως και το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών ανά κάτοικο ήταν σταθερή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, μετά από αύξηση 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ