Αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου κατά €670 εκ.

Αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου κατά €670 εκ.

 


Κατά περίπου €670 εκατομμύρια αυξήθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσία το έλλειμμα για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019 ανήλθε στα €3.265.798 σε σύγκριση με €2.591.348 την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2018.

Τον Αύγουστο του 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €612,4 εκ. σε σύγκριση με €648,6 εκ. τον Αύγουστο του 2018.

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2019 ήταν €412,7 εκ. σε σύγκριση με €394,3 εκ. τον Αύγουστο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2019 ήταν €199,7 εκ. σε σύγκριση με €254,3 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2019 ήταν €194,3 εκ. σε σύγκριση με €268,1 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσία oι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2019 ήταν €65,8 εκ. σε σύγκριση με €73,9 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2019 ήταν €128,4 εκ. σε σύγκριση με €194,2 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Αύγουστο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €82,6 εκ. σε σύγκριση με €1,0 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €48,2 εκ. σε σύγκριση με €21,0 εκ. τον Αύγουστο 2018. Πηγή ΚΥΠΕ