Διεθνής πιστοποίηση της DP World Limassol για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας

Διεθνής πιστοποίηση της DP World Limassol για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας

 


Η Εταιρεία εξασφάλισε την πιστοποίηση ISO 45001:2018, το νέο διεθνές πρότυπο στον τομέα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας

 

Με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιήθηκε η DP World Limassol, έπειτα από τον επιτυχή έλεγχο που διενήργησε ο κορυφαίος ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης TUV Austria Hellas. Η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την DP World Limassol, καθώς η συμμόρφωση με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ήταν ανάμεσα στους κυριότερους επιχειρηματικούς της στόχους για το 2020.

Το ISO 45001:2018 αποτελεί το νέο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντικαθιστώντας το πρότυπο OHSAS 18001. Το νέο πρότυπο καθορίζει μια σειρά από απαιτήσεις και οδηγίες,  που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον στο προσωπικό και τους επισκέπτες τους, εστιάζοντας στην πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Την ίδια ώρα, τους εφοδιάζει με τα κατάλληλα μέσα ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας και υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η DP World Limassol εφαρμόζει επίσης, από τον Ιούνιο του 2018, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του προτύπου ISO 9001:2018 για τη Διαχείριση Ποιότητας και του προτύπου ISO 14001:2015 για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol ανέφερε: «Η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού μας αλλά και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται  στο τερματικό μας στο λιμάνι Λεμεσού, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για την Εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε επιτυχώς στα αυστηρά κριτήρια του προτύπου ISO 45001.  Η εν λόγω πιστοποίηση  καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Εταιρεία στην υγεία και την ασφάλεια, σε ολόκληρο το φάσμα των εργασιών της. Παράλληλα, αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της δέσμευσής μας για συμμόρφωση με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για το προσωπικό μας, μέσα από τη βελτίωση των προδιαγραφών  ασφαλείας και τον περιορισμό των  κινδύνων».

Επιπρόσθετα δήλωσε ότι, «η επιτυχία αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας πραγματικά ομαδικής προσπάθειας, καθώς η συμμόρφωση με το ISO 45001 και η εξασφάλιση της πιστοποίησης ήταν μεταξύ των κυριότερών μας στόχων για το 2020. Συνεπώς, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η ισχυρή κουλτούρα υγείας και ασφάλειας που διέπει την Εταιρεία μας βελτιώνεται συνεχώς».