Δήμητρα Επενδυτική: Αύξηση της αξίας της επένδυσης στην Ελληνική

Δήμητρα Επενδυτική: Αύξηση της αξίας της επένδυσης στην Ελληνική

 


Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η αξία της επένδυσης της Δήμητρα Επενδυτική στην Ελληνική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Τριμηνιαία Έκθεση -31 Δεκεμβρίου 2019- της Δήμητρα Επενδυτική, η επένδυση της εταιρείας στην Ελληνική Τράπεζα αντιπροσωπεύει το 49,88% του ενεργητικού της. Συγκεκριμένα, η Δήμητρα συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €150 εκ. της Ελληνικής Τράπεζας αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 18,42% από 10,05%.

Σύμφωνα με την έκθεση οι μεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρείας στον κλάδο είναι στην Κύπρο (€31,4 εκ.), ενώ ακολουθεί η Ρουμανία (€6,5 εκ.) και η Βουλγαρία (€3,3 εκ.), ενώ τέλη Δεκεμβρίου 2019 είχε επενδυμένο το 8,83% της αξίας του ενεργητικού της σε άλλα έργα.

Τέλος, η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Δήμητρα ανέρχεται στα €0,6563.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ