€4 εκατ. για εξαετή κυπριακά ομόλογα

€4 εκατ. για εξαετή κυπριακά ομόλογα

Πενήντα τέσσερις αιτήσεις ντόπιων επενδυτών για συνολικό ποσό €4.024.500 για εξαετή ομόλογα τα οποία θα λήξουν το 2023 έκανε δεκτές στις 20 Απριλίου το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, σύμφωνα με ανακοίνωση του, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι έκανε αποδεκτή μια αίτηση για ποσό €300.000 για ειδικά ομόλογα λήξης το 2024.

Στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοινώνει ότι «στις 20 Απριλίου 2017, τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 5ης Σειράς ( Μάιος 2017)».

«Λήφθηκαν 54 αιτήσεις για συνολικό ποσό €4.024.500», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν αιτήσεις ντόπιων επενδυτών. Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €4.500 μέχρι €630.000», καθώς και ότι «όλες οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές».

«Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 6η Σειρά 2017 Λήξης 2023, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Ιουνίου 2017 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 2η μέχρι την 19η Μαΐου 2017», σημειώνεται.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοινώνει επίσης ότι «στις 20 Απριλίου 2017, τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για αγορά ειδικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 5ης Σειράς ( Μάιος 2017)».

«Λήφθηκε 1 αίτηση για συνολικό ποσό €300.000 η οποία έγινε αποδεκτή», αναφέρεται.

«Οι εκδόσεις επταετών ειδικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 6η Σειρά 2017 Λήξης 2024, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €3.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Ιουνίου 2017 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 2η μέχρι την 19η Μαΐου 2017», συμπληρώνεται.

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι η ανακοίνωση «δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια».

«Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους», αναφέρει η ανακοίνωση.