Έκκληση Προέδρου προς κόμματα για προώθηση μεταρρυθμίσεων

Έκκληση Προέδρου προς κόμματα για προώθηση μεταρρυθμίσεων


Έκκληση στους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συναίνεση στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί περισσότερο η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, απηύθυνε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, που ανέγνωσε εκ μέρους του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι πρώτιστο μέλημά της Κυβέρνησης παραμένει η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως περιφερειακού κόμβου επενδύσεων και η ανάδειξή της ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων και του κλάδου των ακινήτων τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ζητώντας να προστατευθεί παράλληλα το κύρος της οικονομίας και της Κύπρου.

Απαριθμώντας τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στην ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης και την εφαρμογή της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και στην ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και κοινοτήτων και τη σχετική συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών και στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Άλλοι τομείς, στους οποίους έκανε αναφορά είναι η εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου, η ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων, η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain.

«Όπως γνωρίζετε, έχω ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με κάποιους από τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ προτίθεμαι να έχω στη συνέχεια ανάλογες συναντήσεις και με τους υπόλοιπους των αρχηγών των κομμάτων, για να συζητήσουμε εκτενώς τις εν εξελίξει αυτές μεταρρυθμίσεις και το μέγεθος της σημασίας τους», είπε ο Πρόεδρος.

Κάλεσε ακολούθως τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων «μέσα από τη μέγιστη δυνατή συναίνεση να προχωρήσουμε στην άμεση υλοποίησή τους προκειμένου να υποστηριχθεί περισσότερο η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, να ανταποκριθεί το κράτος στις σημερινές προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε εξάλλου ότι πέραν της παροχής φορολογικών, πολεοδομικών και άλλων κινήτρων, προωθείται νέα απλοποιημένη και ευέλικτη πολιτική πολεοδομικής αδειοδότησης, στη βάση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η ταχύρρυθμη διαδικασία αδειοδότησης στρατηγικών επενδυτικών έργων και η περαιτέρω διευκόλυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Κυπρίων και ξένων υπηκόων.

Ακόμη είπε ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη το προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας αναθεώρησης των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ενώ εκπονείται μελέτη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Αστικού Αναδασμού.

Μίλησε ακόμη για την υιοθέτηση του ολοκληρωμένου πλαισίου στεγαστικής πολιτικής, το οποίο, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης των συντελεστών δόμησης σε οικιστικές περιοχές και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαμορφώνει δέσμη πολεοδομικών κινήτρων για τη δημιουργία κοινωνικής στέγης, την παραγωγή προσιτής κατοικίας καθώς και τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ