Εκλογή Καθηγητή Φελλά στη θέση του Προέδρου της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών

Εκλογή Καθηγητή Φελλά στη θέση του Προέδρου της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών


Ο νέος θεσμός της Παράλληλης Βουλής στόχο έχει να αντιμετωπίσει το δημοκρατικό έλλειμμα, καθιστώντας το κοινοβούλιο προσιτό χώρο για τους πολίτες.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, έχει εκλεγεί ως ο πρώτος Πρόεδρος της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών. Η σχετική εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Συνέλευσης του θεσμού, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη.

Στόχος του θεσμού της Παράλληλης Βουλής είναι να αντιμετωπίσει το δημοκρατικό έλλειμμα, καθιστώντας το κοινοβούλιο προσιτό χώρο για τους πολίτες, καθώς και να συμβάλει στη διεύρυνση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κοινοβουλευτικού έργου. Στόχο έχει επίσης την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια.

Η Παράλληλη Βουλή, αναμένεται ότι θα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός προώθησης των συμφερόντων της κοινωνίας και της πολιτείας και ως συνδιαμορφωτής του κοινοβουλευτικού και εν γένει πολιτικού γίγνεσθαι, καθιστώντας την κοινωνία ενεργό στις παγκόσμιες εξελίξεις που συντελούνται.

Παράλληλες Βουλές έχουν θεσπιστεί για τα εξής θέματα:

1) Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση,
2) Πολιτισμός,
3) Περιβάλλον, Οικολογία-Αειφορία και Υγεία,
4) Κοινωνία των Πολιτών.

Ο θεσμός αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του εντός του τρέχοντος μήνα. Η θητεία των μελών των Παράλληλων Βουλών είναι διετής και η λειτουργία τους θα συμβαδίζει με τα πρότυπα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σχετικά με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ν. Φελλά

Ο Καθ. Κωνσταντίνος Φελλάς είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εξειδικεύεται στην Kοινωνιολογία της Yγείας και η ερευνητική του εμπειρία στον Κυπριακό και Διεθνές χώρο και οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στα θέματα των κοινωνικών και ψυχολογικών πτυχών της δημόσιας υγείας. Μέσα από τις ερευνητικές του δραστηριότητες ανέπτυξε έντονη κοινωφελή δράση στη στήριξη ευπαθών και ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής δυο Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών που επικεντρώνονται σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών και υγειούς γήρανσης. Έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους τοπικούς και διεθνείς φορείς. Στα περισσότερα από τα έργα αυτά, ο Καθ. Φελλάς ήταν επιστημονικός υπεύθυνος.

Είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, ενώ έχει διοριστεί στην υψηλού κύρους θέση του Μέλους της Διεθνούς Επιτροπής Βιοηθικής (IBC) της UNESCO για την τετραετία 2018-2022.

Είναι μέλος σε επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης εκπροσωπώντας την Κύπρο σε θέματα βιοηθικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, διατελεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου,ενώ υπηρετεί ταυτόχρονα ως επίσημο μέλος του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων.

Είναι εξωτερικός συνεργάτης αξιολόγησης για διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης έρευνας, ενώ κατέχει θέσεις και σε άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τέλος, υπηρετεί ως Ακαδημαϊκός της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής.

Ο Καθ. Φελλάς έχει στο ενεργητικό του πολλές δημοσιεύσεις και βιβλιογραφία και συμμετέχει ενεργά σε τοπικά και διεθνή συνέδρια με θεματολογία που άπτεται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ