Έκθεση KPMG: Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Έκθεση KPMG: Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων


Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της KPMG International Evolving Asset Management Regulation (διανύει φέτος τη δέκατη της χρονιά), η ρυθμιστική ατζέντα για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα επενδυτικά ταμεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή οικονομικά και επιχειρησιακά σε δυσχερές σημείο, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται πως οι ρυθμιστικές αρχές επέστρεψαν στις προ-πανδημίας ατζέντες τους, αλλά με νέες προτεραιότητες και προοπτικές.

Οι ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν την ανάκαμψη και την ανάπτυξη, αλλά απαιτούν επίσης οι εταιρείες να φροντίζουν περισσότερο τους πελάτες τους. Η ισχυρή διακυβέρνηση και η καλή διαχείριση αποτελούν εδώ και καιρό επιτακτικές απαιτήσεις αλλά κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει η φροντίδα των εταιρειών προς τους πελάτες τους να αναδιαμορφώνεται και να αναβαθμίζεται. Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη αστάθεια που παρατηρείται στις κεφαλαιαγορές έφερε για κάποιο διάστημα ανακούφιση στις προσπάθειες για διαχείριση της ρευστότητας και της μόχλευσης του κινδύνου. Σημειώνεται ότι έχουν ξαναρχίσει οι συζητήσεις σχετικά με το αν ορισμένες πρακτικές συναλλαγών ή τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων συμβάλλουν με κάποιο τρόπο σε αυτό που ονομάζουμε «συστημικό κίνδυνο».

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εναρμονιστούν με την εξελισσόμενη νέα πραγματικότητα μιας ολοένα και πιο ψηφιακής κοινωνίας, καθώς και τις απαιτήσεις για αειφόρο χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την διασύνδεση στο διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση της τεχνολογίας έχει επιταχυνθεί, επιτρέποντας την απομακρυσμένη εργασία μεγάλης κλίμακας, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών. Εκφράζοντας τους προβληματισμούς τους, οι ρυθμιστικές αρχές ζητούν όπως η τεχνολογία χρησιμοποιηθεί αφενός για να διευκολύνει τους επενδυτές μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους και αφετέρου, ως μέσο διαχείρισης των αυξημένων κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Η πανδημία κατέδειξε επίσης πως όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς είναι βαθιά συνδεδεμένοι μεταξύ τους ανεξαρτήτως συνόρων, ότι οι κοινωνίες όλων των τύπων και επιπέδων πλούτου είναι ευάλωτες και ότι ο πλανήτης και το περιβάλλον βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση. Οι ρυθμιστικές αρχές ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις με νέους κανόνες αλλάζοντας τις εποπτικές προσδοκίες, τόσο για περιβαλλοντικά όσο και για κοινωνικά ζητήματα, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τον παράγοντα πολυμορφία.

Ο Andrew Weir, Επικεφαλής του Asset Management της KPMG παγκόσμια, δήλωσε: «Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα επενδυτικά ταμεία διατήρησαν την ανθεκτικότητα τους σε μεγάλο βαθμό. Ο τομέας καλείται τώρα να υποβοηθήσει στις προσπάθειες για ανάκαμψη, καθώς σταδιακά αίρεται το lockdown στις περισσότερες χώρες. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν ποια διδάγματα μπορεί να πάρει ο τομέας από αυτήν την κρίση, με τις εταιρείες να πρέπει να το αποδείξουν στην πράξη. Δεδομένου ότι οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων παραμένουν ασταθείς, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τις επιχειρήσεις μέχρι να ανακτήσουν τις οικονομικές τους θέσεις. Σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επενδυτών και την ανάγκη για τεχνολογικό μετασχηματισμό, αυτή η συγκυρία θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις, επαναπροσδιορισμό των επιχειρήσεων και αλλαγές στις πρακτικές εξωτερικής ανάθεσης».

Η Julie Patterson, Επικεφαλής του Asset Management, Regulatory Change, της KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε: «Η πανδημία έχει αναδείξει την ανάγκη για επενδύσεις σε τομείς που σέβονται το περιβάλλον, αλλά και για επενδύσεις σχετικά με την ηθική διαχείριση ατόμων. Η αειφόρος χρηματοδότηση πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή των επιχειρηματικών μοντέλων, των λειτουργιών και της πολιτικής επικοινωνίας κάθε εταιρείας».

Ο Αντώνης Ρούβας, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Asset Management της KPMG Κύπρου δήλωσε: «Η πανδημία έχει επιταχύνει τις πρόσφατες τάσεις που έχουμε δει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πελατειακή εμπειρία, και θέματα για το περιβάλλον – κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης. Τα κυπριακά επενδυτικά ταμεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στο να στηρίξουν την ανάκαμψη αλλά και για να υποβοηθήσουν την νέα οικονομία, η οποία θα είναι πιο στενά συνδεδεμένη, πιο ψηφιακή και θα δίνει έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης».

Η έκθεση της KPMG εξετάζει επίσης τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως λόγου χάρη η νέα μορφή των οχημάτων χρηματοδότησης, η χαλάρωση των ρυθμιστικών απαιτήσεων για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και οι αυξημένες ευκαιρίες στην αγορά αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η έκθεση καταπιάνεται με κανονισμούς που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επιχειρήσεις ή επηρεάζουν επιχειρήσεις σε άλλες δικαιοδοσίες. Σημειώνεται πως οι ρυθμιστικές και δημοσιονομικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις ούτως ώστε να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο σε μια δικαιοδοσία έχουν αυξηθεί, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ να έχει δημιουργήσει κάποιου είδους «σύνορα», τα οποία ο τομέας πρέπει να υπερπηδήσει.