Ένα διαφορετικό συνέδριο για τις τεχνολογίες, τις τέχνες και τα κοινά

Ένα διαφορετικό συνέδριο για τις τεχνολογίες, τις τέχνες και τα κοινά

 


Ηχηρά ονόματα, όπως οι Richard Stallman, Silvia Federici, Johan Soderberg, Luiz Guilherme Vergara, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για ένα μοναδικό συνέδριο

 

Ένα διαφορετικό συνέδριο, που πραγματοποιείται στις 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ερευνητές και επαγγελματίες από διάφορα πεδία και τομείς, για να μοιραστούν γνώσεις και να συνεργαστούν πάνω σε θέματα που αφορούν τα κοινά, τα τεχνολογικά κινήματα ελεύθερου λογισμικού, ανοιχτότητας στην τέχνη, καθώς και συλλογικές και κοινοτικές δομές συνεργασίας και διαδικασιών μάθησης.

Το λεγόμενο “Unconference” πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Phygital και διοργανώνεται από το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF), σε συνεργασία με το πρόγραμμα Καλών Τεχνών, το Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου, τον Δήμο Λακατάμιας και το hack66. Εταίρος υλοποίησης του συνεδρίου είναι ο μη κυβερνητικός οργανισμός Future Worlds Center.

Θέμα του συνεδρίου είναι το είδος της δημιουργικότητας που διαμορφώνεται μέσα από τις σημερινές ψηφιακές κουλτούρες, μέσα από τις «έξυπνες πόλεις», την ψηφιακή παρακολούθηση, την καινοτομία και μέσα από την παρακμή αφηγημάτων περί κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια ιδιαίτερη δυναμική στην ανάπτυξη ομάδων και χώρων που λειτουργούν υπό συλλογικές και κοινοτικές δομές συνεργασίας και κοινές διαδικασίες μάθησης. Παράλληλα γίνεται έντονη συζήτηση σε σχέση με τα κοινά, την ανοιχτότητα, την ελεύθερη πρόσβαση και τον τρόπο με τον οποίο τα νέα αυτά ψηφιακά πεδία επηρεάζουν την διαμόρφωση εικαστικών, σχεδιαστικών και τεχνολογικών πρακτικών γύρω από κοινωνικές και κοινοτικές λύσεις.

Η σημερινή εποχή των ψηφιακών κοινοτήτων συσχετίζει διάφορα ζητήματα γύρω από την τέχνη, το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την διακυβέρνηση και τα κοινά. Κατ’ επέκταση, καθίσταται εμφανής η ανάγκη για μια κριτική προσέγγιση ως προς τα σύγχρονα αφηγήματα περί ανοιχτότητας και ελευθερίας, και για ένα επαναπροσδιορισμό των τρόπων που παράγουμε και μοιραζόμαστε γνώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές μας πραγματικότητες και τις διαρκώς αυξανόμενες ανισότητες στην καθημερινότητα μας, το συνέδριο προτείνει μια διερεύνηση παραδειγμάτων ακτιβισμού και  κοινωνικής κινητοποίησης που δίνουν έμφαση σε καινούργια μοντέλα παραγωγής και ανταλλαγής καλλιτεχνικών πρακτικών που εστιάζουν στην ανοιχτότητα, και σχετικών τεχνολογικών επανατοποθετήσεων. Καθώς γειτονιές των πόλεών μας μετατρέπονται σε δημιουργικά και επιχειρηματικά κέντρα, μια κριτική προσέγγιση καθίσταται αναγκαία σχετικά με το πώς η δημιουργία αυτών των συλλογικών κέντρων παραγωγής γνώσης επηρεάζει τις διαδικασίες της αστικοποίησης, της ανάπλασης, της δημιουργίας «έξυπνων πόλεων» και τους μηχανισμούς παρακολούθησης που αυτές αναπαράγουν.

Εγγραφές στο συνέδριο γίνονται μέσω της ιστοσελίδας

https://unrf-unconference.futureworldscenter.org/

Σχετικά με το Phygital

Το Phygital είναι ένα πρόγραμμα του Interreg V 2014-2020 BalkanMed, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει δράσεις σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένα makerspace σε κάθε χώρα, τα οποία θα συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα. Στην Κύπρο, οι δράσεις του προγράμματος διενεργούνται από το Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δήμο Λακατάμιας/Hack66 και θα εστιάσουν στις πρακτικές της κοινωνικής τέχνης, διερευνώντας τη σύζευξη ανοιχτής τεχνολογίας, τέχνης και σχεδιασμού. Το Πρόγραμμα λειτουργεί στη βάση του μοντέλου “design global –manufacture local”, το οποίο εισαγάγει καινοτόμα οργανωτικά και επιχειρηματικά πρότυπα επιτρέποντας μια πρωτοφανή ανάπτυξη των ομάδων που δημιουργούν αυτόνομα σε “do-it-yourself (DIY)” επίπεδο. Επιδίωξή του είναι να στηρίξει και να ενισχύσει, σε τοπικό επίπεδο, τις δυνατότητες για καινοτομία και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται μέσα από τον αποκεντρωμένο τρόπο παραγωγής. Το Κυπριακό παράρτημα του έργου θα εξετάσει την σημασία της κουλτούρας των makerspaces για την προώθηση της σύγχρονης κοινωνικής τέχνης και σχεδιαστικών πρακτικών. Θα εξετάσει τις βασικές αρχές των έργων που βασίζονται στην ανοιχτή τεχνολογία, την ελευθερία των software-hardware και “bottom-up” συνεργατικές δομές για να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν – βάσει των πρακτικών της κοινωνικής τέχνης και σχεδιασμού – για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.