Ενδιαφέρον στοιχεία μέσα από τις εκθέσεις της KPMG για τράπεζες και ακίνητα 

Ενδιαφέρον στοιχεία μέσα από τις εκθέσεις της KPMG για τράπεζες και ακίνητα 

 


Η KPMG Κύπρου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση «Cyprus Real Estate – The Insights» στις 14 Ιανουαρίου 2019, στο Royal Hall στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανώτατα διοικητικά στελέχη της KPMG παρουσίασαν την 9η έκδοση της έκθεσης KPMG Cyprus Real Estate Report και την επίσης 9η έκδοση της έκθεσης KPMG European Property Lending Barometer 2018. Συγκεκριμένα, κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής του Deal Advisory, ο κ. Τάσσος Γιασεμίδης, επίσης Διοικητικός Σύμβουλος και ο κ. Ρένος Ιωαννίδης, Principal.

Η έκθεση ακινήτων (KPMG Cyprus Real Estate Report) περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων με έμφαση στους εννέα μήνες του 2018, με στατιστικά στοιχεία για τις συναλλαγές σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, τις άδειες οικοδομής, την κίνηση των δεικτών των τιμών, καθώς και διάφορα άλλα σημαντικά ζητήματα (όπως εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, συναλλαγές υψηλής αξίας και τάσεις των ξενοδοχείων), σε μια καινοτόμο ανάλυση σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις.

Η έκθεση KPMG European Property Lending Barometer 2018 είναι μια ετήσια έρευνα για τις τάσεις και προθέσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τον δανεισμό στον τομέα των ακινήτων στην Ευρώπη. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για τις συνθήκες της αγοράς δανείων σε χώρες της Ευρώπης και επισημάνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε εθνικής αγοράς.

Ο κ. Χρίστος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Αυτές οι δύο σημαντικές εκδόσεις, το KPMG Cyprus Real Estate Report καθώς και το KPMG European Property Lending Barometer 2018, αποτελούν μέρος της δέσμευσης μας στο να συμβάλουμε στο έργο των επαγγελματιών αλλά και της κοινωνίας, παρέχοντας βασικές πληροφορίες για δύο σημαντικούς τομείς της οικονομίας μας, τον τομέα των ακινήτων και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν μέρος του οράματος μας, στο να είμαστε η καθαρή επιλογή για τους πελάτες μας, το προσωπικό μας και την κοινωνία».

Η παρουσίαση του κ. Γιασεμίδη αποτύπωσε μια γενική εικόνα της κυπριακής οικονομίας, της προόδου και των προοπτικών της, καθώς και των πιθανών προκλήσεων. Ακολούθησε ο κ. Αναγιωτός, αναπτύσσοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων, καλύπτοντας θέματα όπως άδειες οικοδομών, πωλητήρια έγγραφα, δείκτες τιμών ακινήτων, συναλλαγές υψηλής αξίας, φοιτητικές κατοικίες κλπ. Ο κ. Ιωαννίδης επικεντρώθηκε στις επικρατούσες συνθήκες δανεισμού στην Κύπρο και στα αποτελέσματα του European Property Lending Barometer 2018, με έμφαση στα αποτελέσματα της Κύπρου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στους ομιλητές και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις παρουσιάσεις.

Το ακροατήριο περιλάμβανε σημαντικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των ακινήτων και ανάπτυξης γης, καθώς και επαγγελματίες όπως δικηγόροι, εκτιμητές, επενδυτές, επαγγελματίες ανάπτυξης γης, πάροχοι υπηρεσιών κλπ. Μετά την εκδήλωση ακολούθησε μικρή δεξίωση, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν.