Ενεργός εμπλοκή του ΚΝΕ στη χάραξη πολιτικής ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Ενεργός εμπλοκή του ΚΝΕ στη χάραξη πολιτικής ευρωπαϊκής ναυτιλίας

 


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Ναυτιλιακή Ασφάλεια (European Maritime Safety Agency – “EMSA”) πραγματοποίησε την 54η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του στις 20 και 21 Μαρτίου, 2019, στη Λισσαβόνα στην οποία συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής κοινότητας, ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, κ. Θωμάς Καζάκος.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής συνάντησης ανάμεσα στους Διευθυντές Ναυτιλιακών Διοικήσεων των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά σε ολοήμερο Εργαστήρι του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζοντας τις μελλοντικές δραστηριότητες του Οργανισμού σε θέματα που αφορούν την πολιτική για τη ναυτιλιακή ασφάλεια καθώς και θέματα στρατηγικού προγραμματισμού, για τα επόμενα 5 χρόνια.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού για το 2018, όπου έγινε λεπτομερής ανασκόπηση στις δράσεις και σημαντικές δραστηριότητες που πραγματοποίησε την περασμένη χρονιά.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ