Ενημέρωση για τις δυνατότητες του Intelligent Automation από την KPMG

Ενημέρωση για τις δυνατότητες του Intelligent Automation από την KPMG

 


Η επαγγελματική ομάδα Digital Innovation (ψηφιακής καινοτομίας) της KPMG πραγματοποίησε κατά τον μήνα Νοέμβριο σειρά σεμιναρίων στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, καλύπτοντας εκτενώς τόσο από επιχειρηματική όσο και από τεχνική άποψη μεταξύ άλλων τις νέες τεχνολογίες Intelligent Automation (έξυπνες τεχνολογίες αυτοματισμού), Robotic Process Automation (την αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών) και Artificial Intelligence (τεχνητή νοημοσύνη).

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 8, 21 και 30 Νοεμβρίου και αποσκοπούσαν στην εισαγωγή και διερεύνηση νέων ιδεών, ευκαιριών, καθώς και μελλοντικών προοπτικών του σημερινού αυτοματοποιημένου κόσμου. Η ευρεία θεματική των σεμιναρίων περιλάμβανε μεταξύ άλλων το Intelligent Automation και τον αντίκτυπό του, εισαγωγή στις τεχνολογίες Robotic Process Automation και Artificial Intelligence, πελατειακή εμπειρία μέσω Ιntelligent Αutomation και συνύπαρξη του ψηφιακού και ανθρώπινου εργατικού δυναμικού.

Η KPMG Κύπρου, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της επιρροής που έχουν αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις καθώς και στον ανθρώπινο παράγοντα, δημιούργησε την επαγγελματική ομάδα Digital Innovation. Η ομάδα αυτή, η οποία αποτελείται από ταλαντούχους συμβούλους των οποίων η εμπειρία και τεχνογνωσία καλύπτει πολλούς τομείς τεχνολογίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξειδικεύεται στον σχεδιασμό λύσεων που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η έξυπνη αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι λύσεις Intelligent Automation παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο, τόσο από πλευράς τεχνολογίας όσο και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες σήμερα οι επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο βοηθούν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και λαθών, στη βελτίωση της ποιότητας/ακρίβειας στις διάφορες διαδικασίες των επιχειρήσεων και στην αύξηση των εσόδων. Τέτοιες λύσεις αποτελούν τη βάση για την τεχνολογική μετεξέλιξη των επιχειρήσεων και θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική τους καθιέρωση και ανάπτυξη μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο η ακρίβεια και η ταχύτητα (τόσο σε αποφάσεις όσο και σε ενέργειες) αποτελούν απαραίτητα στοιχεία.

O Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Digital Innovation Manager της KPMG Κύπρου, δήλωσε: «Αναμένουμε μια δραματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας αλληλοεπιδρά με τη μηχανή. To digital disruption βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτός από τις επιχειρηματικές προκλήσεις που εισάγει, τις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν, παρουσιάζει και σημαντικές ευκαιρίες. Συνεπώς, η αυτοματοποίηση από μόνη της δεν είναι αρκετή σήμερα.  Η έξυπνη αυτοματοποίηση όμως, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να δημιουργήσουν μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα».

Τα σεμινάρια έδωσαν την ευκαιρία στους επαγγελματίες του χώρου να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις καινοτόμες προσεγγίσεις, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τις δυνατότητες των τεχνολογιών που παρουσιάστηκαν. Εκτός από τους επαγγελματίες της KPMG, στα σεμινάρια παρευρέθηκαν και συμμετείχαν με παρουσιάσεις εμπειρογνώμονες της Τράπεζας Κύπρου, της IBM, της Microsoft και της UiPath.

Tags: KPMG